Vuokratiloja ei-uskonnollisiin seremonioihin

Göteborgin kaupungilla on lukuisia vuokratiloja, joita voit vuokrata ei-uskonnollisiin seremonioihin, kuten siviilihautajaisiin.

Göteborgin Kaupungilla on useita tiloja, joita voit vuokrata ei-uskonnollisiin menoihin, kuten siviilihautaukseen ja vihkimiseen.

Göteborgin kaupingin tilat (ruotsiksi)

Trädgårdsföreningin tilat (ruotsiksi)