Kuolinpesän ilmoitus

Jos läheisesi on kuollut, voit tehdä kuolinpesän ilmoituksen silloin, jos pesän omaisuus kattaa ainoastaan hautajaiskustannukset ja muut kustannukset kuolemantapaukseen liittyen. Tältä sivulta saat lisätietoa miten menetellä.

Tietoa ja sääntöjä

Kuolinpesän ilmoitus on toimitus, joka tietyissä tapauksissa korvaa perunkirjoituksen. Kuolinpesän ilmoitus tehdään, jos edesmenneen henkilön varallisuus ainoastaan kattaa hautajaiskustannukset ja muut kuolemantapaukseen liittyvät kustannukset. Edesmenneellä henkilöllä ei saa myöskään olla kiinteää omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta Ruotsissa tai ulkomailla. Jos edesmenneellä henkilöllä on kyseistä varallisuutta, täytyy tämän sijaan tehdä kuolinpesän selvitys (perukirja).

Tutustu tiedostusesitteeseen

Tästä voit ladata ja tutustua tiedotusesitteeseen liittyen kuolinpesän ilmoitukseen ja kuolinpesän selvitykseen. 

Kuolinpesän selvitys ja kuolinpesän ilmoittaminen. Mitä ne ovat? Milloin ne on tehtävä? - finska

Toimi näin

Edesmennyt henkilö asui Göteborgissa

Käänny kuolinpesän selvitysosaston (ruotsiksi) puoleen, joka tekee kuolinpesän ilmoituksen. Kun haet kuolinpesän ilmoitusta niin sinun pitää täyttää lomake Kuolinpesän ilmoitushakemus sekä myös muut tiedot ja pakolliset asiakirjat joista voit lukea hakemus lomakkeesta

Kuolinpesän ilmoitushakemus - finska

Me emme voi päättää kuolinpesän ilmoituksesta ennen kuin olemme saaneet kaikki tiedot. Nämä tiedot meidän on myös saatava vaikka vain haet avustusta hautaus kustannuksiin.

Jos vainajan varat ei riitä hautaus kustannuksiin niin voit hakea taloudellista avustusta sen kaupinkin osan sosiaalitoimistosta jossa vainaja asui.Löydä sosiaalitoimisto (ruotsiksi).

Edesmennyt henkilö ei asunut Göteborgissa

Sinun tulee kääntyä kyseisen kunnan puoleen. Kunta tekee tämän jälkeen kuolinpesän ilmoituksen Verovirastolle (Skatteverket). 

Information på svenska/Tietoa ruotsiksi

Dödsboanmälan