Säätiöt

Säätiö hallinnoi varoja, jotka tulee käyttää määrättyyn tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen määrää rahojen lahjoittaja. Se voi esimerkiksi olla rahojen jakaminen opintoihin tai tuki taloudellisessa tarpeessa oleville henkilöille. Avustuksen anomiseksi säätiöltä on tehtävä hakemus. Kullakin säätiöllä on tiedot hakemusta koskevista säännöistä.

Tutustu säätiöihin

Göteborgin Kaupunki hallinnoi kymmeniä eri tarkoituksiin tarkoitettua säätiötä.

Kuka voi hakea rahaa säätiöltä?

  • Göteborgin kunnallisessa koulussa olevat oppilaat ja opettajat voivat hakea stipendejä.
  • Kouluhenkilökunta voi hakea avustusta oppilaille tai aktiviteetteja koululuokalle.
  • Tulevat oppilaat voivat hakea stipendiä, jos he suorittavat ammattitutkintoa tai tarvitsevat taloudellista tukea.
  • Göteborgin kunnassa asuvat perheet, joissa on toimintakyvyn variaatioita (funktionsvariation) tai lapset, joilla on erityistarpeita.
  • Vähävaraiset aikuiset, lapset ja lapsiperheet, jotka asuvat Göteborgin kunnassa.
  • Myös yhdistyksissä ja organisaatioilla on mahdollisuus hakea rahaa aktiviteetteihin tai projekteihin.
  • Avuntarpeenkäsittelijä voi hakea tukea pojille, jotka on sijoitettu nuorten hoitoa koskevan erityislain (LVU) nojalla.

Kulttuurisäätiöt

Kulttuurisäätiöiden tarkoituksena on jakaa avustuksia kaupungin museoille ja kirjastoille muun muassa kokoelmien ostoihin. Yksityishenkilöt eivät voi hakea rahaa näistä säätiöistä.

Om stiftelser (på svenska)