Etsi hoito- ja hoivakoti

Kun hoito- ja hoivatarpeesi käyvät ikääntyessä niin suuriksi, että et enää pysty asumaan kotona, on sinulla mahdollisuus hakea asuntoa hoito- ja hoivakodista. Göteborgissa on yli 60 hoito- ja hoivakotia, joissa on henkilökuntaa vuorokauden ympäri. Jos sinulla on kysymyksiä suomenkielisistä hoito- ja hoivakodeista, ota yhteyttä Göteborgin Kaupungin palveluksekukseen: puh. 031-3650000, maanantai-perjantai 7-18.

Altplatsens Vård- och omsorgsboende

Altplatsens Vård- och omsorgsboende. Foto: Stefan Borg

Altplatsens Vård- och omsorgboende stod klart år 1999 och är ett boende med 96 lägenheter fördelade på två hus och fyra våningar. Det är tre lägenhetsvåningar i varje hus och det bor 16 personer på varje våning.

Tre våningar är till för personer med demenssjukdom och tre våningar är till för personer som av andra skäl inte klarar att bo kvar i sin ordinarie bostad. I bottenplanet på vård- och omsorgsboendet ligger Altplatsens Träffpunkt.

Besöksadress
Positivgatan 15
Postadress
Box 334
421 23 Västra Frölunda
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation