Omaistuki

Kotona läheistään hoitava voi saada erilaista tukea ja apua. Läheiselläsi voi olla sairaus tai toimintarajoite, hän voi olla iäkäs tai väärinkäyttäjä tai psyykkisesti sairas. Voit saada tukea loman järjestämiseen sekä keskusteluapua ja aktiviteetteja.

Omaistuki on tarkoitettu kaikille. Olet kenties ylimääräistä apua ja hoitoa tarvitsevan henkilön omainen, ystävä tai naapuri.

Aktiviteetteja, omaisryhmiä ja luentoja

Voit osallistua kaupungin tarjoamiin palveluihin, kuten:

  • toiminnat omaisille
  • informaatio, koulutukset ja luennot
  • omaisryhmät, kahvilat, opintopiirit ja erisisältöiset tapaamiset.

Toimintarajoitteisen lapsen luotsi voi auttaa vanhempia, huoltajia ja omaisia löytämään olemassa olevia tuki- ja toimintamuotoja.

Tarvitsetko vapaata?

Lomaa tarvitsevalle omaiselle on olemassa eri vaihtoehtoja. Tarjolla olevia lomitusmuotoja ovat:

  • lomitus hoito- ja hoivakodissa
  • lomituspalvelu kotona
  • lyhytaikaiskoti, lyhytaikaisasunto
  • yhteysperhe, yhteyshenkilö
  • tukiperhe
  • leiritoiminta ja kesäsiirtola
  • lyhytaikaishoiva yli 12-vuotiaille koululaisille

Ota yhteys avuntarpeenkäsittelijään tai sosiaalisihteeriin siinä kaupunginosassa, jossa läheisesi asuu. Voitte yhdessä keskustella sopivista vaihtoehdoista ja hakemuksesta.

Etsi vanhustenhuollon avuntarpeenkäsittelijä.
Etsi sosiaalitoimisto

Turvapuhelin

Henkilö, jota hoidat, voi hakea turvapuhelinta. Sen avulla sinä tai läheisesi voitte tehdä hälytyksen, mikäli tapahtuu sellaista mihin tarvitsette apua. Hälytyksen tapahduttua henkilöstö tulee paikalle mahdollisimman pian.

Lue lisää turvapuhelimesta (suomeksi)

Kotihoitoavustus

Kotihoitoavustus on taloudellinen korvaus, jonka läheisesi voi saada, jos hoidat häntä kotona. Läheisesi voi sitten itse antaa sinulle korvauksen.

Päivätoiminta

Jos läheisesi tarvitsee ja hänellä on oikeus säännölliseen kuntoutukseen ja aktivointiin, hän voi osallistua päivätoimintaan. Päivätoiminnan tarkoituksena on myös järjestää sinulle hoitajana muutaman tunnin vapaa.

Kotipalvelu

Sinulla on sosiaalipalvelulain mukaan oikeus saada lomitusta kotipalvelusta, jos hoidat omaista, joka on pitkäaikaissairas, iäkäs tai jolla on toiminnanvajavuus. 

Hae kotipalvelua (suomeksi)

Lyhtyaikaisasuminen loman aikana

Jos saat hoitoa ja hoivaa läheiseltäsi, voit omaisesi loman ajan asua lyhytaikasasunnossa. Päätökset lyhytaikaisasumisesta tehdään tapauskohtaisesti.


Jos sinulla on kysymyksiä

Onko sinulla kysymyksiä omaistuesta? Ota yhteys oman kaupunginosasi omaiskonsulenttiin

Omaistuen esite suomeksi

Filer och dokument