Esikoululuokka

Lapsellesi tarjotaan paikkaa esikoululuokalta sinä syyslukukautena, kun hän täyttää 6 vuotta. Kaikille kuusivuotiaille on pakollista käydä esikoululuokkaa, mutta vapaa kouluvalinta tarkoittaa, että sinulla huoltajana on oikeus toivoa, mitä koulua lapsesi käy. Koululain mukaan oppilailla on oikeus saada suomen kielen äidinkielen opetusta peruskoulussa ja lukiossa. Koulun rehtori on vastuussa tästä. Oppilaan ei tarvitse osata suomen kielen perusteita saadakseen äidinkielen opetusta

Tietoa ja sääntöjä

Kouluvelvollisuus alkaa syyslukukautena sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta ja aloittaa esikoululuokan. Tämä tarkoittaa sitä, että esikoululuokka on pakollinen.

Kaikille lapsille on taattu paikka jossakin kouluistamme. Mutta vapaa kouluvalinta tarkoittaa, että sinulla huoltajana on oikeus toivoa, mitä koulua lapsesi käy. Lapselle ei ole taattuna paikkaa valitsemaasi kouluun. Tämä riippuu kyseiseen kouluun hakeneiden määrästä.

On tärkeää, että lähetätte hakemuksen hakujakson aikana. Jos hakemus tulee liian myöhään tai sitä ei lähetetä ollenkaan, tulee Göteborgin Kaupungin peruskouluhallinto sijoittamaan lapsen johonkin lähiseudun kouluun.

Esikoululuokan valinta esite

Hakemus kunnalliseen kouluun

Kunnallisen koulun hakuaika on 15.11.-15.1. Voit  hakea esikoululuokkaa suoraan sähköisen palvelun kautta hakuaikana, jos sinulla on Pankki-ID tai e-legimaatio. Voit myös täyttää paperilomakkeen ympäri vuoden:

Hakemus lomake kunnalliseen kouluun (ruotsiksi)

Täytä lomake ja lähetä lomake Peruskouluhallitukselle:

Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21
Göteborg

Sähköposti: grundskola@grundskola.goteborg.se

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, voit ottaa yhteyttä kaupinginosasi kansalaistoimistoon tai peruskoulun hallintoon numerossa 031-3650960.

Esikoululuokka on koulumuoto, joka on osa julkista koululaitosta ja jolla on yhteinen opetussuunnitelma (Lgr11) peruskoulun kanssa. 

Etsi peruskoulut (ruotsiksi )

Esikoululuokka vapaakoulussa

Hae vapaakoulupaikkaa ottamalla yhteyttä sinua kiinnostavan vapaakoulun rehtoriin. Vapaakouluilla on omat hakuprosessinsa. 

Jos muutat

Jos muutat Göteborgin Kaupungin alueella, on lapsellasi oikeus jatkaa nykyisessä koulussaan. Jos haluat vaihtaa koulua, haet koulunvaihtoa. 

Koulunvaihto (ruotsiksi)

Jos muutat Göteborgin Kaupunkiin, sinun tulee täyttää lomake kunnallisen peruskoulun esikoululuokan valitsemisesta (ruotsiksi ). Jos haet sijoituspaikkaa kouluun ennen kuin lapsesi on kirjattu väestökirjan mukaiseen uuteen osoitteeseen, sinun tulee vahvistaa tuleva osoitteesi. Tämän teet esimerkiksi liittämällä hakemukseesi kopion asuntosopimuksesta.

Kouluvelvollisuuden lykkäys

Erityisistä syistä ja vaatimuksestasi Göteborgin Kaupunki voi päättää kouluvelvollisuuden lykkäyksestä sen kalenterivuoden syyslukukaudelle, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Erityisiä syitä voivat olla:

  • Lapsen on kehityshäiriö, vammaisuus tai sairaus.
  • Lapsi on syntynyt vuoden lopussa ja soveltuu paremmin vuotta myöhempään syntyneiden lasten joukkoon.
  • Lapsi on viettänyt lyhyen aikaa Ruotsissa.
  • Lapsen koti sijaitsee kaukana koulupaikasta eikä hän voi sen vuoksi asua kouluviikon aikana kotona.

Mikäli haluat anoa lapsellesi kouluvelvollisuuden lykkäystä, täytä alla oleva lomake. Hakemuksessa sinun tulee selvittää, minkä vuoksi anot kouluvelvollisuuden lykkäystä ja liittää mukaan asiakirjat, jotka vahvistavat tämän. Ei ole varmaa, että anomuksesi kouluvelvollisuuden lykkäyksestä hyväksytään. Sen vuoksi on tärkeää, että lähetät myös hakemuksen esikoululuokalle.

Lomake kouluvelvollisuuden lykkäyksen hakuun (ruotsiksi) 

Tämä tapahtuu kouluun hakemisen jälkeen

Huoltajan toivomus on aina lähtökohtana. Mutta toisinaan koulut saavat enemmän hakijoita kuin paikkoja on tarjolla. Yksikään Göteborgin Kaupungin kouluista ei sovella jonotussysteemiä. Sen sijaan tehdään valinta, joka perustuu Göteborgin kaupungin esikoulun ja peruskoulun sisäänottoa koskeviin sääntöihin. Vapaakouluilla on omat sääntönsä hyväksynnälle.

Hyväksyntää koskevata säännöt ( ruotsiksi )

Hakemusilmoitus ja vahvistus paikasta

Vahvistus ilmoituksesta lähetetään esikoululuokasta viikko 9.

Saat kirjeitse tietää mihin kouluun lapsesi on sijoitettu. Kun saat tiedon, on tärkeää, että vahvistat lapsesi aloittavan koulunkäynnin mainitussa koulussa, vapaakoulussa tai toisessa kunnassa.

Vapaa-ajankodit ja vapaa-ajankerhot

Esikoululuokkaa, peruskoulua ja erityisperuskoulua käyvä oppilas voi saada paikan vapaa-ajankodista tai -kerhosta, jossa he voivat olla ennen koulua ja koulun jälkeen. Saatuasi tiedon siitä, mihin kouluun lapsesi on saanut paikan, saat myös samanaikaisesti tiedon siitä, miten haet paikkaa vapaa-ajankotiin.

 Lue lisää vapaa-ajankodista. (ruotsiksi)

Hoito ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä

Vapaa-ajankoti, vapaa-ajankerho ja perhepäiväkoti on tarkoitettu esikoululuokkaa sekä perus-ja erityisperuskoulua käyville oppilaille. Lapsesi voi olla siellä ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä aina sen vuoden kevätlukukauteen saakka, jolloin hän täyttää kolmetoista vuotta.

Kunta voi tarjota vapaa-ajankodin ja perhepäiväkodin sijasta avointa vapaa-ajan toimintaa sen vuoden syyslukukauden lähtien, jolloin oppilas täyttää kymmenen vuotta. Sitä kutsutaan vapaa-ajan kerhoksi. Kaupinginosat ova järjestäneet vapaa-ajankerhonsa eri tavoin. Jos haluat lisätietoa avoimesta vapaa-ajan toiminnasta, ota yhteyttä kouluusi.

Kuka saa paikan?

Paikka annetaan ensisijaisesti työssäkäyvien tai opiskelevien vanhempien lapsille. Jos saat sairaus-tai aktivointikorvausta, lapsesi saa pitää paikkansa vapaa-ajankodissa, vapaa-ajankerhossa tai perhepäiväkodissa. Sinun pitää pystyä antamaan pyynnöstä sairaustodistus kuntaan.

Jos olet vanhempainvapaalla, lapsesi saa pitää paikkansa kuukauden ajan vanhempainvapaalle siirtymisesi jälkeen. Jos vanhempainvapaan sijasta jatkat työssäkäyntiä tai opiskelua, vanhempi sisarus saa pitää paikkansa. Sinun pitää pystyä antamaan työnantajalta tai koulusta saatu todistus, josta käy ilmi työsi tai opintojesi laajuus.

Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi asuu molempien vanhempiensa luona määrättyinä ajanjaksoina, lapsen sijoittamista käsitellään kahtena erillisenä sijoituksena. Jos lapsesi on ilmoittamattasi poissaoleva, paikan saa pitää korkeintaan kolme kuukautta. Sen jälkeen sijoittaminen lopetetaan välittömästi.

Maksut

Maksuista voit lukea enemmän sivulta  Lue lisää hinnoista ja maksuista (ruotsiksi). 

Aukioloajat ja yöhoito

Kesällä toiminta on yleensä suljettu kuukauden ajan ja tuolloin on toivottavaa, että lapsi olisi lomalla. Tarpeen vaatiessa kunta voi tarjota paikan toisesta vapaa-ajankodista, vapaa-ajankerhosta tai perhepäiväkodista suljetun kesäkuukauden ajaksi. Sama koskee niitä ajankohtia, jolloin toiminta on suljettu henkilökunnan opintopäivien vuoksi.

Jos lapsesi tarvitsee hoitoa ns. hankalaan aikaan, esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin, sitä varten on olemassa yöhoito.

Toimintarajoitteiset nuoret

Toimintarajoitteiset nuoret voivat tarvita turvallisen paikan ja mielekästä toimintaa ennen koulupäivää ja sen jälkeen sekä koululomien aikana myös silloin kun he ovat varttuneempia. Huoltajana voit hakea LSS-lain (laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) mukaista lyhytaikaishoivaa. On mahdollista saada myös sosiaalipalvelulain mukaista apua tilanteen ratkaisemiseksi parhaala mahdollisella tavalla.

Toimintarajoite-kategoriaan alla on tietoa yli 12-vuotialle koululaisille tarkoitetusta lyhytaikaishoivasta.

Ota yhteyttä peruskouluhallintoon

Jos sinulla on mielipiteitä tai kysyttävää vapaa-ajankodista, vapaa-ajan kerhosta ja perhepäiväkodista, paikasta tai maksuista, voit ottaa yhteyttä peruskouluhallintoon.

Lue lisää esikoululuokasta ruotsiksi (på svenska).

Lukukausi, loma ja opintopäivät peruskoulussa

Loma ja opintopäivät (ruotsiksi)

Oppilasvakuutukset

Göteborgin Kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka kattaa kaikki Göteborgissa väestökirjoilla olevat alle 18- vuotiaat lapset ja koululaiset, tai niin kauan kuin oppilaat käyvät lukiota. Myös lapset ja nuoret, jotka hakevat Göteborgin kaupungista turvapaikkaa tai perhesidepaikkaa, kuuluvat vakuutuksen piiriin. Se kattaa myös muista kunnista tulevat lapset ja nuoret, jotka käyvät Göteborgissa toimivaa kunnallista koulua, vapaakoulua tai esikoulua.

Huomaa että vakuutus koskee ainoastaan tapaturmia. Sinulla on siis oltava myös yksityinen sairaus-ja matkavakuutus lapsellasi.

Tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot (ruotsiksi)

Tapaturman sattuessa

Ota yhteys Protectoriin tapaturman sattuessa

puhelin numero 08-410 637 00

puhelin numero 08-410 637 27 ( suoravalinta vakuutetuille Göteborgin Kaupungissa )

Vahinkoilmoituksen voi tehdä suoraan osoitteessa:https://www.protectorforsakring.se

Sähköposti : skador@protectorforsakring.se