Esikoululuokka

Lapsellesi tarjotaan paikkaa esikoululuokalta sinä syyslukukautena, kun hän täyttää 6 vuotta. Koululain mukaan oppilailla on oikeus saada suomen kielen äidinkielen opetusta peruskoulussa ja lukiossa. Oppilaan ei tarvitse osata suomen kielen perusteita saadakseen äidinkielen opetusta

Sen vuoden suuslukukaudesta lähtien, kun lapsesi täyttää 6 vuotta, on hänellä paikka esikoululuokassa. Esikoululuokan toiminta on maksutonta ja sitä järjestetään vähintään viisi tuntia päivittäin. Vaikka sinun lapsella on varattu paikka niin sinun pitää jättää hakemus lomake. Hakemuksessa ilmoitat toivomuksen jos haluat johonkin erityiseen kouluun. Voit valita useita kouluja.

Hakemus kunnalliseen kouluun

Jos haluat hakea paikkaa kunnallisesta koulusta voit käyttää sähköistä palvelua jos sinulla on Pankki -ID tai e-legimaatio tai käyttämällä paperilomaketta.

15. marraskuuta 2018 alkaa seuraava hakemuskausi voit silloin heti hakea esikoululuokkaa suoraan sähköisen palvelun kautta.

Hakemus lomake kunnalliseen kouluun (ruotsiksi)

Täytä lomake ja lähetä lomake Peruskouluhallitukselle

Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21
Göteborg

Sähköposti: grundskola@grundskola.goteborg.se

Esikoululuokka on koulumuoto, joka on osa julkista koululaitosta, ja jolla on yhteinen opetussuunnitelma peruskoulun kanssa, LGR11.

Etsi peruskoulut (ruotsiksi )

Esikoululuokka vapaa koulussa

Haet vapaakoulupaikkaa ottamalla yhteyttä sinua kiinnostavan vapaakoulun rehtoriin. Vapaakoulujen yhteydessä on myös yksityisessä omistuksessa olevia esikoululuokkia.

Vapaa-ajankodit ja vapaa-ajankerhot

Esikoululuokkaa sekä perus-ja erityisperuskoulua käyvät lapset voivat saada paikan vapaa-ajankodista tai vapaa-ajankerhosta. He voivat olla siellä ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä. Lapsilla on mahdollisuus olla myös perhepäiväkodissa kaksitoista ikävuoteen saakka. Lue lisää vapaa-ajankodista. (ruotsiksi)

Hoito ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä

Vapaa-ajankoti, vapaa-ajankerho ja perhepäiväkoti on tarkoitettu esikoululuokkaa sekä Perus-ja erityisperuskoulua käyville oppilaille. Lapsesi voi olla siellä ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä aina sen vuoden kevätlukukauteen saakka, jolloin hän täyttää kolmetoista vuotta.

Kunta voi tarjota vapaa-ajankodin ja perhepäiväkodin sijasta avointa vapaa-ajan toimintaa sen vuoden syyslukukauden lähtien, jolloin oppilas täyttää kymmenen vuotta. Sitä kutsutaan vapaa-ajan kerhoksi. Kaupinginosat ova järjestäneet vapaa-ajankerhonsa eri tavoin. Jos haluat lisätietoa avoimesta vapaa-ajan toiminnasta, ota yhteyttä kouluusi.

Kuka saa paikan?

Paikka annetaan ensisijaisesti työssäkäyvien tai opiskelevien vanhempien lapsille. Jos saat sairaus-tai aktivointikorvausta, lapsesi saa pitää paikkansa vapaa-ajankodissa, vapaa-ajankerhossa tai perhepäiväkodissa. Sinun pitää pystyä antamaan pyynnöstä sairaustodistus kuntaan.

Jos olet vanhempainvapaall, lapsesi saa pitää paikkansa kuukauden ajan vanhempainvapaalle siirtymisesi jälkeen. Jos vanhempainvapaan sijasta jatkat työssä käyntiä tai opiskelua, vanhempi sisarus saa pitää paikkansa. Sinun pitää pystyä antamaan työnantajalta tai koulusta saatu todistus, josta käy ilmi työsi tai opintojesi laajuus.

Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi asuu molempien vahhempiensa luona määrättyinä ajanjaksoina, lapsen sijoittamista käsitellään kahtena erillisenä sijoituksena. Jos lapsesi on ilmoittamattasi poissaoleva, paikan saa pitää korkeintaan kolme kuukautta. Sen jälkeen sijoittaminen lopetetaan välittömästi.

Maksut

Maksuista voit lukea enemmän sivulta Lue lisää hinnoista ja maksuista (ruotsiksi).

Aukioloajat ja yöhoito

Kesällä toiminta on yleensä suljettu kuukauden ajan ja tuolloin on toivottavaa, että lapsi olisi lomalla. Tarpeen vaatiessa kunta voi tarjota paikan toisesta vapaa-ajankodista, vapaa-ajankerhosta tai perhepäiväkodista suljetun kesäkuukauden ajaksi. Sama koskee niitä ajankohtia, jolloin toiminta on suljettu henkilökunnan opintopäivien vuoksi.

Jos lapsesi tarvitsee hoitoa ns. hankalaan aikaan, esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin, sitä varten on olemassa yöhoito.

Toimintarajoitteiset nuoret

Toimintarajoitteiset nuoret voivat tarvita turvallisen paikan ja mielekästä toimintaa ennen koulupäivää ja sen jälkeen sekä koululomien aikana myös silloin kun he ovat varttuneempia. Huoltajana voit hakea LSS-lain (laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) mukaista lyhytaikaishoivaa. On mahdollista saada myös sosiaalipalvelulain mukaista apua tilanteen ratkaisemiseksi parhaala mahdollisella tavalla.

Toimintarajoite-kategoriaan alla on tietoa yli 12-vuotialle koululaisille tarkoitetusta lyhytaikaishoivasta.

Ota yhteyttä peruskouluhallintoon

Jos sinulla on mielipiteitä tai kysyttävää vapaa-ajankodista, vapaa-ajan kerhosta ja perhepäiväkodista, paikasta tai maksuista, voit otta yhteyttä peruskouluhallintoon.

Lue lisää esikoululuokasta ruotsiksi (på svenska).

Lukukausi, loma ja opintopäivät peruskoulussa

Loma ja opintopäivät (ruotsiksi)

Oppilasvakuutukset

Göteborgin kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka kattaa kaikki Göteborgissa väestökirjoilla olevat alle 18- vuotiaat lapset ja koululaiset, tai niin kauan kuin oppilaat käyvät lukiota. Myös lapset ja nuoret, jotka hakevat Göteborgin kaupungista turvapaikkaa tai perhesidepaikkaa, kuuluvat vakuutuksen piiriin. Se kattaa myös muista kunnista tulevat lapset ja nuoret, jotka käyvät Göteborgissa toimivaa kunnallista koulua, vapaakoulua tai esikoulua.

Huomaa että vakuutus koskee ainoastaan tapaturmia. Sinulla on siis oltava myös yksityinen sairaus-ja matkavakuutus lapsellasi.

Tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot (ruotsiksi)

Tapaturman sattuessa

Ota yhteys Protectoriin tapaturman sattuessa

puhelin numero 08-410 637 00

puhelin numero 08-410 637 27 ( suoravalinta vakuutetuille Göteborgin kaupingissa )

Vahinkoilmoituksen voi tehdä suoraan osoitteessa:https://www.protectorforsakring.se

Sähköposti : skador@protectorforsakring.se