Tietoa esikouluista

Lapsellasi on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä esikoulutoimintaa Göteborgissa kotikielestä riippumatta. Opetuksesta vastaa esikoulunjohtaja.

Göteborgin Kaupungin suomenkieliset ja kaksikieliset esikoulut

Lapsellasi on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä esikouluopetusta, koska Göteborgin Kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Kunnallista suomenkielistä esikoulutoimintaa on tarjolla eri puolilla kaupunkia. Esikoulut, jotka tarjoavat vähemmistökielistä opetusta suomeksi Göteborgissa on kolme kunnallista esikoulua, jotka tarjoavat toimintaa suomen kielellä

Svetsaregatanin esikoulu 

Mikäli asut Länsi-Göteborgin tai Askim-Frölunda-Högsbon alueella, voit hakea lapsellesi paikkaa Svetsaregatanin esikoulusta.

Gibraltarkrokenin esikoulu

Gibraltarkroken 4:n esikoulussa puhutaan sekä suomea että ruotsia. Opetusta saa tarvittaessa myös meänkielellä.

Esikoulu Aurinkopiha

Aurinkopiha on vapaakoulu joka sijaitsee Angeredissa. Koulu toimii henkilöstöosuuskunnan pohjalta. Esikoulun tavoitteena on, että lapsista tulee kaksikielisiä ja että lapset viihtyvät turvallisessa ja iloisessa ympäristössä, jossa on kiinteät rutiinit, leikkiä, tiimityöskentelyä, lukuhetkiä, laulua ja askartelua. Aurinkopihan yhteystietoihin

Terapislingan 4:n esikoulu

Uusi esikoulu Terapislingan 4 aloitti syksyllä 2020 Lillhagsparkenissa Hisingenissä. Esikoulussa on suomenkielistä toimintaa.

Kiertävä esikouluopettaja

Göteborgin Kaupungin esikouluja kiertää suomenkielinen esikouluopettaja Laura Paasio. Lisätietoa esikouluvierailuista saat Svetsaregatanin esikoulun rehtorilta.

Lue juttu ja katso video Laura Paasion työstä (ruotsiksi)

Finskspråkiga eller tvåspråkiga förskolor i Göteborg

Ditt barn har rätt att få förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på finska i Göteborg eftersom Göteborgs Stad ingår i förvaltningsområdet för det finska språket.

Svetsaregatans förskola

Läs mer om Svetsaregatans förskola 101. Om du bor i Västra-Göteborg eller Askim-Frölunda-Högsbo, ta kontakt med rektorn.

Solgården, Aurinkopiha

Den finska förskolan Solgården finns i Angered. Förskolan Solgården vänder sig till finskspråkiga barn och är ett personalkooperativ. Vi arbetar för att barnen skall bli tvåspråkiga och vill ge barnen en trygg och lustfylld vistelse genom fasta rutiner, lek, temaarbete, läsning, sånger och pyssel. Här hittar du kontaktuppgifterna till Solgården.

Gibraltarkroken 4 förskola

Förskolan Gibraltarkroken 4 erbjuder undervisning på både svenska och finska och kan, när det finns efterfrågan, även erbjuda undervisning på meänkieli.

Terapislingan 4 förskola

Finskspråkig verksamhet i en nybyggd förskola i Lillhagsparken, Terapislingan 4

Finskspråkig förskolepedagog

Dessutom ambulerar den finskspråkiga förskolepedagogen Laura Paasio på olika förskolor. För mer information om förskolebesök, kontakta rektor för Svetsaregatan förskola.

Läs mer om Laura Paasios arbete

Läs mer

Läs mer om Göteborgs Stads fristående och kommunala förskolor.