Oleskelu ajan tai vuorolistan muuttaminen

Syyslukukauden 2019 alusta alkaen Göteborgin Kaupunki käyttää digitaalista työkalua läsnäolon käsittelemiseksi esikoulussa. Sovelluksessa IST Home Skola voit käsitellä lapsesi aikoja.

Tietoja esikoulupaikasta ja maksuista

Muutokset aikatauluun ja oleskeluaikoihin on rekisteröitävä sovellukseen IST Home Skola tai ilmoitettava kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa etukäteen. Uusi aikataulu astuu voimaan vasta, kun esikoulu on hyväksynyt aikataulumuutoksen. Aikataulu kertoo mihin aikaan lapsen on tultava esikouluun ja mihin aikaan lapsi on haettava sieltä. Oleskeluaika on se tuntimäärä viikossa, jonka lapsesi on esikoulussa.

Jos lapsi on sairaana tai vapaall, et voi käyttää aikaa korvauksena aikatauluajan lisäksi, koska aikataulu on henkilökunnan työaikojen perustana.

Jos olet vanhempainvapaalla, vanhemmalla lapsella on oikeus lastenhoitoon 15 tuntia viikossa. Jos olet työtön, voit valita 15 tai 25 tuntia viikossa. Esikoulu tai perhepäiväkoti vastaa aikataulun laatimisesta ja ilmoittaa kuinka se laaditaan.

Jos olet opiskeleva huoltaja tai työskentelet vanhempainvapaan aikana, hakemus lisätystä oleskeluajasta ei ole voimassa. Sinun on sen sijaan toimitettava rekisteröintitodistus tai työnantajatodistus opinnoistasi tai työstäsi osoitteeseen : forskoleservice@forskola.goteborg.se

Sovellus IST Home Skola

Huoltajana voit hoitaa IST Home Skola sovelluksen avulla lapsesi läsnäolon puhelimen kautta. Sovelluksen avulla voit:

  • rekisteröidä oleskeluajat
  • tehdä lapsesi sairastumisilmoituksen
  • tehdä ilmoituksen vapaasta.

Ellei sinulla ole mahdollisuutta käyttää IST Home Skola sovellusta, voit saada apua lapsesi esikoulun henkilöstöltä. Voit käyttää alempana tällä sivulla olevaa oleskeluaikalomaketta.

IST Home Skola -sovellus