Kuka saa paikan?

Työssä käyvä, opiskeleva tai vanhempainvapaalla oleva Göteborgin kunnan asukas voi hakea esikoulupaikkaa lapselleen. Lapsen on oltava vähintään yhden vuoden ikäinen aloittaessaan esikoulun. Lapsi voi käydä esikoulua siihen saakka kun hän täyttää 6 vuotta ja aloittaa esikoululuokan.

Onko lapsella oikeus esikoulupaikkaan?

Lapsi voi saada paikan esikoulussa tai perhepäiväkodissa täytettyään yhden vuoden. Paikkaa lapselleen voi hakea huoltaja, joka käy töissä, opiskelee, hakee aktiivisesti töitä tai on vanhempainvapaalla.

Paikkaa voi myös hakea, mikäli lapsella on siihen oma tarve perheen tilanteen vuoksi.

Lapsi voi myös saada paikan fyysisistä, psyykkisistä tai muista syistä tai jos hän tarvitsee erityistä tukea kehityksessään. Lapsi voi käydä esikoulua siihen saakka kun hän täyttää kuusi vuotta ja voi aloittaa esikoululuokalla.

Hae esikoulupaikkaa sähköisesti verkossa.

Kaikilla lapsilla on kolmen vuoden iästä alkaen oikeus esikouluun

Kolmevuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan esikouluun 15 tuntia viikossa. Oikeus astuu voimaan elokuun alusta sinä vuonna, jonka aikana lapsi täyttää kolme vuotta. Kunnan on tarjottava maksutonta yleistä esikoulua, mutta vanhemmat itse päättävät, haluavatko he laittaa lapsensa yleiseen esikouluun. Esikoulu päättää siitä kuinka aika jaotellaan.

Vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa?

Lapsella on oikeus esikouluun 15 tuntia viikossa, jos olet vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa. Esikoulu päättää, kuinka aika jaotellaan.

Työnhakija?

Lapsi saa olla esikoulussa 15-25 tuntia viikossa, jos vanhempi hakee aktiivisesti työtä. Esikoulu päättää siitä kuinka aika jaotellaan.

Muuttunut tilanne?

Onko tilaanteesi muuttunut? Voi päivittää tiedot työstä ja muusta toiminnasta sekä tuloista sähköisesti suoraan verkossa. Sähköinen palvelu on sama, jossa esikoulupaikkaa haetaan.

Päivitä tiedot sähköisesti verkossa.

Opas: Päivitä tiedot sähköisesti.

Muuttamassa Göteborgista?

Jos lapsellasi on paikka ja muutatte toiseen kuntaan, lapsellasi on oikeus pitää paikkansa enintään neljä kuukautta.

Jos muutatte pois Göteborgin kunnasta, lapsella on oikeus pitää paikkansa korkeintaan neljän kuukauden ajan tai siihen saakka, kunnes uusi kotikuntasi on tarjonnut lapselle paikkaa sillä ehdolla, että muutatte Göteborgin alueella sijaitsevaan toiseen kuntaan, joka on allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen. Tämä edellyttää sitä, että olet hakenut paikkaa uudesta kotikunnasta.

Muuttamassa Göteborgiin?

Jos olet aikeissa muuttaa Göteborgiin kuuden kuukauden sisällä, voi hakea paikkaa lapselle. Voit hakea paikkaa sähköisesti suoraan verkossa tai paperilomakkeella. Jos sinulla on kysymyksiä, ole yhteydessä esikouluhallintoon.

Hae esikoulupaikkaa sähköisesti verkossa.

Opas: Hae esikoulupaikkaa sähköisesti.

Paperilomake — Hakemus esikouluun, perhepäiväkotiin (pedagogiseen päivähoitoon)

Yhteystiedot ja ruotsinkielinen paperilomake (ruotsiksi, sivun lopussa)