Kuka saa paikan?

Työssä käyvä, opiskeleva tai vanhempainvapaalla oleva Göteborgin kunnan asukas voi hakea esikoulupaikkaa lapselleen. Lapsen on oltava vähintään yhden vuoden ikäinen aloittaessaan esikoulun. Lapsi voi käydä esikoulua siihen saakka kun hän täyttää 6 vuotta ja aloittaa esikoululuokan.

Onko lapsella oikeus esikoulupaikkaan?

Lapsi voi saada paikan esikoulussa tai perhepäiväkodissa täytettyään yhden vuoden. Paikkaa lapselleen voi hakea sellainen, joka käy työssä, opiskelee, hakee aktiivisesti työtä tai on vanhempainvapaalla.

Paikkaa voi myös hakea, mikäli lapsella on siihen oma tarve perheen tilanteen vuoksi muutoin.

Lapsi voi myös saada paikan fyysisistä, psyykkisistä tai muista syistä tai jos hän tarvitsee erityistä tukea kehityksessään. Lapsi voi käydä esikoulua siihen saakka kun hän täyttää kuusi vuotta ja voi aloittaa esikoululuokalla.

Kaikilla lapsilla on kolmen vuoden iästä alkaen oikeus esikouluun

Lapsella on oikeus maksuttomaan esikouluun 15 tuntia viikossa. Oikeus astuu voimaan elokuun alusta sinä vuonna, jonka aikana lapsi täyttää kolme vuotta. Kunnan on tarjottava maksutonta yleistä esikoulua, mutta vanhemmat itse päättävät haluavatko he panna lapsensa yleiseen esikouluun. Esikoulu päättää siitä kuinka aika jaotellaan.

Vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa?

Lapsella on oikeus esikouluun 15 tuntia viikossa, jos olet vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa. Esikoulu päättää, kuinka aika jaotellaan.

Työnhakija?

Lapsi saa olla esikoulussa 15-25 tuntia viikossa, jos vanhempi hakee aktiivisesti työtä. Esikoulu päättää siitä kuinka aika jaotellaan.

Muuttamassa Göteborgista?

Jos sinulla on paikka ja muutat toiseen kuntaan, sinulla on oikeus pitää paikkasi enintään neljä kuukautta.

Jos muutat Göteborgin kunnasta, sinulla on oikeus pitää paikkasi korkeintaan neljä kuukautta tai siihen saakka kunnes uusi kotikuntasi on tarjonnut sinulle paikkaa, mikäli muutat Göteborgin  alueella sijaitsevaan toiseen kuntaan, joka on allekirjoittanut yhteistoimintasopimuksen. Tämä edellyttää sitä, että olet hakenut paikkaa uudesta kotikunnasta.

Muuttamassa Göteborgiin?

Jos olet aikeissa muuttaa Göteborgiin kuuden kuukauden sisällä, voi hakea paikkaa lapselle. Hakulomakkeen saat esikoulupalveluilta. Lomakkeen voi myös ladata allaolevasta linkistä). Kun tiedät, mihin kaupunginosaan muutat, voit muuttaa hakemusta ottamalla yhteyden esikoulupalveluun. 

Lastenhoitohakemus (Ansökan om barnomsorg)

Läs om förskoleplatser på svenska.