Hakeminen esikouluun, perhepäiväkotiin

Paikkaa esikoulusta tai perhepäiväkodista voi hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Lapsi voi saada paikan aikaisintaan yhden vuoden iästä alkaen.

 Viisi vaihtoehtoa

Hakiessa voi valita viisi vaihtoehtoa. Voi esimerkiksi hakea paikkaa saman kaupunginosan eri esikouluista, eri kaupunginosien esikouluista tai sekä esikoulusta että perhepäiväkodista. Valintoja voi muuttaa milloin tahansa ja säilyttää silti paikkansa jonossa aina siihen saakka, kun saa tarjouksen paikasta.

Odotusaika paikan saamiseksi

Jos hakemuksesi on perillä vähintään neljä kuukautta ennen toivomaasi päivämäärää, on kunta velvollinen tarjoamaan esikoulu tai perhepäiväkotia tähän päivämäärään mennessä. Totuttelu on aloittetava siitä päivästä, jona paikka on käytettävissä. Saat tarjouksen paikasta aikaisintaan toivomastasi päivämäärästä lähtien.

Kun olet saanut tarjouksen paikasta, hakemus päättyy

Kun olet saanut tarjouksen yhdestä viidestä toivomastasi paikasta, hakemus ei ole enää voimassa. Näin on huolimatta siitä, onko lapsellesi tarjottu paikkaa kunnallisesta vai vapaasta esikoulusta. Jos haluat vaihtaa esikoulua, sinun täytyy tehdä uusi hakemus. Jos sinulle sen sijaan tarjotaan paikkaa muualta kuin toivomistasi paikoista, lapsesi voi yhä jonottaa paikkaa kaikkiin ilmoitettuihin vaihtoehtoihin hakemuspäivämäärän pysyessä ennallaan. Tämä on voimassa huolimatta siitä, otatko vastaan tarjotun paikan vai et.

Sijoitetut lapset, jotka hakevat toista esikoulupaikkaa tai pedagogista päivähoitoa, sijoitetaan uudelleen ensisijaisesti elokuussa.

Muuttamassa Göteborgiin

Kunnan ulkopuolella asuva, joka aikoo muuttaa Göteborgiin kuuden kuukauden sisällä, voi hakea paikkaa lastenhuollosta lapselleen. Tällöin käytetään ilmoituslomaketta, joka lähetetään esikoulupalvelukseen.

Tee hakemus suoraan verkossa-lapselle joka ei ole kirjoilla Göteborgissa ( ruotsiksi )

On tärkeää vastata

Saatuasi tarjouksen paikasta lapsellesi sinun on vastattava siihen.

Voit käyttää sähköistä palvelua, jos sinulla on Pankki-ID tai e-legimaatio.

Vastaa paikkatarjoukseen ( ruotsiksi )

Jos sinulla tai lapsellasi on suojattu henkilöllisyys.

Älä käytä sähköistä palvelua, jos sinulla tai lapsellasi on suojattu henkilöllisyys.

Jos et voi käyttää sähköistä palvelua

Jos et voi käyttää sähköistä palvelua vastataksesi paikkatarjoukseen, ota yhteys esikoulupalveluun ja pyydä että sinulle lähetetään paperilomake.

Oleskelu ajan tai vuorolistan muuttaminen

Halutessasi muuttaa lapsesi oleskeluaikaa esikoulussa tai perhepäiväkodissa, ilmoita siitä lomakkeella, jonka annat henkilökunnalle. Vuorojen tai oleskeluajan muutokset on ilmoitettava kirjallisesti. Vuorolistasta käy ilmi, mihin aikaan lapsesi käyttää paikkaansa. Oleskeluajalla tarkoitetaan lapsesi viikoittaista tuntimäärää esikoulussa.

Jos lapsesi on ollut poissa sairauden tai loman takia, ei poissaoloa voi kompensoida käyttämällä vuorolistan ulkopuolista aikaa, koska työntekijöiden työajat perustuvat vuorolistaan.

Jos olet vanhempainvapaalla, on vanhemmalla lapsella oikeus päivähoitoon 15 tuntia viikossa. Jos olet työtön, voit valita 15 tuntia tai 25 tuntia viikossa. Päätät vuoroista yhdessä esikoulun tai perhepäiväkodin kanssa.

Täytä lomake ja lähetä tai anna se lapsesi esikouluun, perhepäiväkotiin tai esikoulupalvelukseen.

Oleskelu ajan muuttaminen (ruotsiksi )

Paikan irtisanominen

Jos haluat irtisanoa lapsesi paikan, tee se ainakin kuukautta ennen kuin lapsesi lopettaa, joko suoraan verkossa tai lomakkeella. Irtisanomisaikana maksat maksun tavalliseen tapaan siihen katsomatta, käyttääkö lapsesi paikkaa vai ei.

Irtisanomispäivänä pidetään päivää, jona esikouluhallinto vastaanottaa irtisanomisen. Jos irtisanot paikan verkossa, saat välittömästi vahvistuksen sähköpostitse. Jos lapsella on kaksi huoltajaa, vahvistus lähetetään molemille.

Paikan irtisanominen ( ruotsiksi )

Jos lapsella on poissaoloja, kunta voi irtisanoa paikan

Jos lapsi on ilmoittamattasi poissa esikoulusta tai perhepäiväkodista, hän saa pitää paikkansa korkeintaan kaksi kuukautta. Sen jälkeen paikka sanotaan välittömästi irti.

Esikoulun tai perhepäiväkodin vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa esikoulua tai perhepäiväkotia, tee uusi hakemus.

Lapset, jotka jonottavat vaihtoon, saavat ensisijaisesti paikan uudesta esikoulusta elokuussa. Lapsellesi annetaan paikka kulloisenkin vuorojärjestyksen mukaan. Ilmoittettuja vaihtoehtoja voi muuttaa samalla hakupäivämäärällä aina paikkatarjouksen rekisteröintiin asti.

Jos lapsellesi tarjotaan toista paikkaa Göteborgin kaupingista, irtisanomisaikaa ei ole, mutta sinun on heti ilmoitettava uudesta sijoituksesta siihen kaupinginosaan, jossa lapsella on paikka.

Lukukauden aikana vapautuvat paikat

Jos esikoulussa tai perhepäiväkodissa vapautuu paikka kesken lukukautta, annetaan se ensisijaisesti lapselle, jolla ei ole paikkaa. Kunta ottaa huomioon koululain vaatimuksen siitä, että kaikille lapsille on tarjottava paikkaa neljän kuukauden kuluessa. Se tarkoittaa, että vapaa paikka annetaan ensi sijassa lapselle, joka on odottanut paikkaa yli neljä kuukautta

Loma ja opintopäivät kaupinginosassasi

Täällä on tietoa esikoulun loma-ja opintopäivistä. Valitse se kaupingosa, johon esikoulu kuuluu saadaksesi ajankohtaiset tiedot.

Loma-ja opintopäivät kaupinginosassasi (ruotsiksi )

Oppilasvakuutukset

Göteborgin kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka kattaa kaikki Göteborgissa väestökirjoilla olevat alle 18- vuotiaat lapset ja koululaiset, tai niin kauan kuin oppilaat käyvät lukiota. Myös lapset ja nuoret, jotka hakevat Göteborgin kaupungista turvapaikkaa tai perhesidepaikkaa, kuuluvat vakuutuksen piiriin. Se kattaa myös muista kunnista tulevat lapset ja nuoret, jotka käyvät Göteborgissa toimivaa kunnallista koulua, vapaakoulua tai esikoulua.

Huomaa että vakuutus koskee ainoastaan tapaturmia. Sinulla on siis oltava myös yksityinen sairaus-ja matkavakuutus lapsellasi.

Tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot (ruotsiksi)

Tapaturman sattuessa

Ota yhteys Protectoriin tapaturman sattuessa

puhelin numero 08-410 637 00

puhelin numero 08-410 637 27 ( suoravalinta vakuutetuille Göteborgin kaupingissa )

Vahinkoilmoituksen voi tehdä suoraan osoitteessa: www.protectorforsakring.se

Sähköposti: skador@protectorforsakring.se

 Viisi vaihtoehtoa

Hakiessa voi valita viisi vaihtoehtoa. Voi esimerkiksi hakea paikkaa saman kaupunginosan eri esikouluista, eri kaupunginosien esikouluista tai sekä esikoulusta että perhepäiväkodista. Valintoja voi muuttaa milloin tahansa ja säilyttää silti paikkansa jonossa aina siihen saakka, kun saa tarjouksen paikasta.

Odotusaika paikan saamiseksi

Jos hakemuksesi on perillä vähintään neljä kuukautta ennen toivomaasi päivämäärää, on kunta velvollinen tarjoamaan esikoulu tai perhepäiväkotia tähän päivämäärään mennessä. Totuttelu on aloittetava siitä päivästä, jona paikka on käytettävissä. Saat tarjouksen paikasta aikaisintaan toivomastasi päivämäärästä lähtien.

Kun olet saanut tarjouksen paikasta, hakemus päättyy

Kun olet saanut tarjouksen yhdestä viidestä toivomastasi paikasta, hakemus ei ole enää voimassa. Näin on huolimatta siitä, onko lapsellesi tarjottu paikkaa kunnallisesta vai vapaasta esikoulusta. Jos haluat vaihtaa esikoulua, sinun täytyy tehdä uusi hakemus. Jos sinulle sen sijaan tarjotaan paikkaa muualta kuin toivomistasi paikoista, lapsesi voi yhä jonottaa paikkaa kaikkiin ilmoitettuihin vaihtoehtoihin hakemuspäivämäärän pysyessä ennallaan. Tämä on voimassa huolimatta siitä, otatko vastaan tarjotun paikan vai et.

Sijoitetut lapset, jotka hakevat toista esikoulupaikkaa tai pedagogista päivähoitoa, sijoitetaan uudelleen ensisijaisesti elokuussa.

Muuttamassa Göteborgiin

Kunnan ulkopuolella asuva, joka aikoo muuttaa Göteborgiin kuuden kuukauden sisällä, voi hakea paikkaa lastenhuollosta lapselleen. Tällöin käytetään ilmoituslomaketta, joka lähetetään esikoulupalvelukseen.

Tee hakemus suoraan verkossa-lapselle joka ei ole kirjoilla Göteborgissa ( ruotsiksi )

On tärkeää vastata

Saatuasi tarjouksen paikasta lapsellesi sinun on vastattava siihen.

Voit käyttää sähköistä palvelua, jos sinulla on Pankki-ID tai e-legimaatio.

Vastaa paikkatarjoukseen ( ruotsiksi )

Jos sinulla tai lapsellasi on suojattu henkilöllisyys.

Älä käytä sähköistä palvelua, jos sinulla tai lapsellasi on suojattu henkilöllisyys.

Jos et voi käyttää sähköistä palvelua

Jos et voi käyttää sähköistä palvelua vastataksesi paikkatarjoukseen, ota yhteys esikoulupalveluun ja pyydä että sinulle lähetetään paperilomake.

Oleskelu ajan tai vuorolistan muuttaminen

Halutessasi muuttaa lapsesi oleskeluaikaa esikoulussa tai perhepäiväkodissa, ilmoita siitä lomakkeella, jonka annat henkilökunnalle. Vuorojen tai oleskeluajan muutokset on ilmoitettava kirjallisesti. Vuorolistasta käy ilmi, mihin aikaan lapsesi käyttää paikkaansa. Oleskeluajalla tarkoitetaan lapsesi viikoittaista tuntimäärää esikoulussa.

Jos lapsesi on ollut poissa sairauden tai loman takia, ei poissaoloa voi kompensoida käyttämällä vuorolistan ulkopuolista aikaa, koska työntekijöiden työajat perustuvat vuorolistaan.

Jos olet vanhempainvapaalla, on vanhemmalla lapsella oikeus päivähoitoon 15 tuntia viikossa. Jos olet työtön, voit valita 15 tuntia tai 25 tuntia viikossa. Päätät vuoroista yhdessä esikoulun tai perhepäiväkodin kanssa.

Täytä lomake ja lähetä tai anna se lapsesi esikouluun, perhepäiväkotiin tai esikoulupalvelukseen.

Oleskelu ajan muuttaminen (ruotsiksi )

Paikan irtisanominen

Jos haluat irtisanoa lapsesi paikan, tee se ainakin kuukautta ennen kuin lapsesi lopettaa, joko suoraan verkossa tai lomakkeella. Irtisanomisaikana maksat maksun tavalliseen tapaan siihen katsomatta, käyttääkö lapsesi paikkaa vai ei.

Irtisanomispäivänä pidetään päivää, jona esikouluhallinto vastaanottaa irtisanomisen. Jos irtisanot paikan verkossa, saat välittömästi vahvistuksen sähköpostitse. Jos lapsella on kaksi huoltajaa, vahvistus lähetetään molemille.

Paikan irtisanominen ( ruotsiksi )

Jos lapsella on poissaoloja, kunta voi irtisanoa paikan

Jos lapsi on ilmoittamattasi poissa esikoulusta tai perhepäiväkodista, hän saa pitää paikkansa korkeintaan kaksi kuukautta. Sen jälkeen paikka sanotaan välittömästi irti.

Esikoulun tai perhepäiväkodin vaihtaminen

Jos haluat vaihtaa esikoulua tai perhepäiväkotia, tee uusi hakemus.

Lapset, jotka jonottavat vaihtoon, saavat ensisijaisesti paikan uudesta esikoulusta elokuussa. Lapsellesi annetaan paikka kulloisenkin vuorojärjestyksen mukaan. Ilmoittettuja vaihtoehtoja voi muuttaa samalla hakupäivämäärällä aina paikkatarjouksen rekisteröintiin asti.

Jos lapsellesi tarjotaan toista paikkaa Göteborgin kaupingista, irtisanomisaikaa ei ole, mutta sinun on heti ilmoitettava uudesta sijoituksesta siihen kaupinginosaan, jossa lapsella on paikka.

Lukukauden aikana vapautuvat paikat

Jos esikoulussa tai perhepäiväkodissa vapautuu paikka kesken lukukautta, annetaan se ensisijaisesti lapselle, jolla ei ole paikkaa. Kunta ottaa huomioon koululain vaatimuksen siitä, että kaikille lapsille on tarjottava paikkaa neljän kuukauden kuluessa. Se tarkoittaa, että vapaa paikka annetaan ensi sijassa lapselle, joka on odottanut paikkaa yli neljä kuukautta

Loma ja opintopäivät kaupinginosassasi

Täällä on tietoa esikoulun loma-ja opintopäivistä. Valitse se kaupingosa, johon esikoulu kuuluu saadaksesi ajankohtaiset tiedot.

Loma-ja opintopäivät kaupinginosassasi (ruotsiksi )

Oppilasvakuutukset

Göteborgin kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka kattaa kaikki Göteborgissa väestökirjoilla olevat alle 18- vuotiaat lapset ja koululaiset, tai niin kauan kuin oppilaat käyvät lukiota. Myös lapset ja nuoret, jotka hakevat Göteborgin kaupungista turvapaikkaa tai perhesidepaikkaa, kuuluvat vakuutuksen piiriin. Se kattaa myös muista kunnista tulevat lapset ja nuoret, jotka käyvät Göteborgissa toimivaa kunnallista koulua, vapaakoulua tai esikoulua.

Huomaa että vakuutus koskee ainoastaan tapaturmia. Sinulla on siis oltava myös yksityinen sairaus-ja matkavakuutus lapsellasi.

Tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot (ruotsiksi)

Tapaturman sattuessa

Ota yhteys Protectoriin tapaturman sattuessa

puhelin numero 08-410 637 00

puhelin numero 08-410 637 27 ( suoravalinta vakuutetuille Göteborgin kaupingissa )

Vahinkoilmoituksen voi tehdä suoraan osoitteessa: www.protectorforsakring.se

Sähköposti: skador@protectorforsakring.se