Etsi peruskoulut

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Brunnsboskolan F-9

Brunnsboskolan är en skola med cirka 700 elever från förskoleklass till och med årskurs nio. Brunnsbo Musikklasser satsar främst på körsång och håller varje år ett antal konserter för entusiastisk publik.

Telefon
031-366 86 50
Fax
031-366 86 52
Besöksadress
Klassikergatan 2
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Expedition
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation