Etsi peruskoulut

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Brandströmska Skolan Nylöse

Brandströmska skolan är en fristående skola på evangelisk kristen grund som drivs av en allkristen stiftelse utan koppling till någon kyrka eller samfund.

Telefon
031-337 70 60
Fax
031-337 70 69
Besöksadress
Ambrosiusgatan 1
Postadress
Box 130 91
402 52 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation