Etsi peruskoulut

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Asperöskolan F-3

Vi har utarbetat en egen pedagogisk modell, Asperömodellen, som är inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Det innebär att vi utgår från barnets behov och kunskaper och arbetar kontinuerligt med attityder och värderingar.

Telefon
031-366 57 62
Besöksadress
Körevägen 15
Postadress
Box 1015
405 21  Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation