Etsi peruskoulut

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Bjurslättsskolan F-6

Vi är en grundskola med cirka 550 elever som ligger i hjärtat av Lundby, nära Wieselgrensplatsen. Här arbetar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola nära varandra för att på så sätt skapa en helhet för eleverna. Skolan har elever i förskoleklass till årskurs 6.

Telefon
031-366 73 21
Besöksadress
Wieselgrensgatan 11
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Expedition
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation