Etsi peruskoulut

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Bergsjöskolan F-9

Foto: Peter Svensson

Bergsjöskolan är en F-9-skola. Grundsärskolan 1-9, är integrerad i skolans verksamhet. Skolan ligger i östra Bergsjön vid Rymdtorget. På Bergsjöskolan går drygt 400 elever med olika bakgrund.

Telefon
031-365 46 00
Besöksadress
Rymdtorget 6a
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Rektorsexpedition
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation