Etsi peruskoulut

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Backegårdsskolan F-6

Foto: Peter Svensson

Backegårdsskolan är en F–6-skola som ligger naturskönt mellan sjön Bergsjön och Komettorget. Vi fokuserar särskilt på elevernas språkutveckling. På Backegårdsskolan går drygt 280 elever och här arbetar cirka 45 vuxna.

Telefon
031-365 46 50
Besöksadress
Universumsgatan 39
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Rektorsexpeditionen
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation