Näin peruskoulu toimii

Peruskoulu on pakollinen siitä vuodesta alkaen, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Kuuden vuoden iästä alkaen on tarjolla esikoululuokka. Tästä voit lukea kuinka toimit, jos haluat hakea paikkaa tai vaihtaa koulua. Tämä informaatio koskee sekä jo Göteborgin kouluissa opiskelevia oppilaita että niitä oppilaita, jotka muuttavat tänne jostakin toisesta kunnasta. Hakemus kausi kouluvalinnalle joka koskee syyslukukautta 2019 avautuu 15 tammikuu.

Sen vuoden syyslukukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää kuusi vuotta, hänelle tarjotaan mahdollisuutta käydä esikoululuokkaa. Esikoululuokat ovat syksystä 2018 pakollinen koulumuoto. Hänelle tarjotaan paikkaa asuinpaikan läheisyydessä olevassa kunnallisessa koulussa. Peruskoulu on pakollinen (kouluvelvollisuus) kaikille lapsille kuuden vuoden iästä.

Näin koulunvalinta toimii

Vapaa koulunvalinta tarkoittaa, että sinulla on huoltajana oikeus toivoa mitä koulua haluat lapsesi käyvän. Lapsellesi ei ole taattu paikkaa valitsemassasi koulussa. Riippuu siitä, kuinka monta hakee paikkaa samasta koulusta.

Jos sinulla ei ole erikoistoivomuksia, sinulle tarjotaan paikkaa samasta koulusta, missä lapsesi on käynyt esikoululuokan. Jollei lapsesi ole käynyt esikoululuokkaa, eikä teillä ole erityisiä toivomuksia, saat tarjouksen kodin läheisyydessä sijaitsevasta kunnallisesta koulusta. Saat tarjouksen sinä syksynä, jolloin lapsesi täyttää seitsemän vuotta.

Käytä hakulomaketta

Hae paikkaa täyttämällä hakulomake Koulun valinta tai vaihto (ruotsiksi ) ja lähettämällä se sähköposti osoitteeseen : grundskola@grundskola.goteborg.se

Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä, voit ottaa yhteyttä peruskouluhallintoon

On myös mahdollista hakea paikkaa yksityisessä koulussa (vapaakoulu) ottamalla yhteys rehtoriin siinä koulussa, josta on kiinnostunut.

Etsi peruskoulut

Tästä löydät Peruskoulut Göteborgissa

Så fungerar grundskolan (på svenska)

Vapaa-ajankodit ja vapaa-ajankerhot

Esikoululuokkaa sekä perus-ja erityisperuskoulua käyvät lapset voivat saada paikan vapaa-ajankodista tai vapaa-ajankerhosta. He voivat olla siellä ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä. Lapsilla on mahdollisuus olla myös perhepäiväkodissa kaksitoista ikävuoteen saakka. Lue Lue lisää vapaa-ajankodista ( ruotsiksi )

Hoito ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä

Vapaa-ajankoti, vapaa-ajankerho ja perhepäiväkoti on tarkoitettu esikoululuokkaa sekä Perus-ja erityisperuskoulua käyville oppilaille. Lapsesi voi olla siellä ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä aina sen vuoden kevätlukukauteen saakka, jolloin hän täyttää kolmetoista vuotta.

Kunta voi tarjota vapaa-ajankodin ja perhepäiväkodin sijasta avointa vapaa-ajan toimintaa sen vuoden syyslukukauden lähtien, jolloin oppilas täyttää kymmenen vuotta. Sitä kutsutaan vapaa-ajan kerhoksi. Kaupinginosat ova järjestäneet vapaa-ajankerhonsa eri tavoin. Jos haluat lisätietoa avoimesta vapaa-ajan toiminnasta, ota yhteyttä kouluusi.

Kuka saa paikan?

Paikka annetaan ensisijaisesti työssäkäyvien tai opiskelevien vanhempien lapsille. Jos saat sairaus-tai aktivointikorvausta, lapsesi saa pitää paikkansa vapaa-ajankodissa, vapaa-ajankerhossa tai perhepäiväkodissa. Sinun pitää pystyä antamaan pyynnöstä sairaustodistus kuntaan.

Jos olet vanhempainvapaall, lapsesi saa pitää paikkansa kuukauden ajan vanhempainvapaalle siirtymisesi jälkeen. Jos vanhempainvapaan sijasta jatkat työssä käyntiä tai opiskelua, vanhempi sisarus saa pitää paikkansa. Sinun pitää pystyä antamaan työnantajalta tai koulusta saatu todistus, josta käy ilmi työsi tai opintojesi laajuus.

Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi asuu molempien vahhempiensa luona määrättyinä ajanjaksoina, lapsen sijoittamista käsitellään kahtena erillisenä sijoituksena. Jos lapsesi on ilmoittamattasi poissaoleva, paikan saa pitää korkeintaan kolme kuukautta. Sen jälkeen sijoittaminen lopetetaan välittömästi.

Maksut

Maksuista voit lukea enemmän sivulta Lue Lue lisää hinnoista ja maksuista (ruotsiksi).

Aukioloajat ja yöhoito

Kesällä toiminta on yleensä suljettu kuukauden ajan ja tuolloin on toivottavaa, että lapsi olisi lomalla. Tarpeen vaatiessa kunta voi tarjota paikan toisesta vapaa-ajankodista, vapaa-ajankerhosta tai perhepäiväkodista suljetun kesäkuukauden ajaksi. Sama koskee niitä ajankohtia, jolloin toiminta on suljettu henkilökunnan opintopäivien vuoksi.

Jos lapsesi tarvitsee hoitoa ns. hankalaan aikaan, esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin, sitä varten on olemassa yöhoito.

Toimintarajoitteiset nuoret

Toimintarajoitteiset nuoret voivat tarvita turvallisen paikan ja mielekästä toimintaa ennen koulupäivää ja sen jälkeen sekä koululomien aikana myös silloin kun he ovat varttuneempia. Huoltajana voit hakea LSS-lain (laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) mukaista lyhytaikaishoivaa. On mahdollista saada myös sosiaalipalvelulain mukaista apua tilanteen ratkaisemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimintarajoite-kategoriaan alla on tietoa yli 12-vuotialle koululaisille tarkoitetusta lyhytaikaishoivasta.

Ota yhteyttä peruskouluhallintoon

Jos sinulla on mielipiteitä tai kysyttävää vapaa-ajankodista, vapaa-ajan kerhosta ja perhepäiväkodista, paikasta tai maksuista, voit ottaa yhteyttä peruskouluhallintoon.

Lukukausi, loma ja opintopäivät peruskoulussa

Loma ja opintopäivät (ruotsiksi)

Oppilasvakuutukset

Göteborgin kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka kattaa kaikki Göteborgissa väestökirjoilla olevat alle 18- vuotiaat lapset ja koululaiset, tai niin kauan kuin oppilaat käyvät lukiota. Myös lapset ja nuoret, jotka hakevat Göteborgin kaupungista turvapaikkaa tai perhesidepaikkaa, kuuluvat vakuutuksen piiriin. Se kattaa myös muista kunnista tulevat lapset ja nuoret, jotka käyvät Göteborgissa toimivaa kunnallista koulua, vapaakoulua tai esikoulua.

Huomaa että vakuutus koskee ainoastaan tapaturmia. Sinulla on siis oltava myös yksityinen sairaus-ja matkavakuutus lapsellasi.

Tapaturman vakuutusehdot (ruotsiksi )

Tapaturman sattuessa

Ota yhteys Protectoriin tapaturman sattuessa

puhelin numero 08-410 637 00

puhelin numero 08-410 637 27 ( suoravalinta vakuutetuille Göteborgin kaupingissa )

Vahinkoilmoituksen voi tehdä suoraan osoitteessa:

https://www.protectorforsakring.se

Sähköposti : skador@protectorforsakting.se