Näin peruskoulu toimii

Peruskoulu on pakollinen siitä vuodesta alkaen, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Kuuden vuoden iästä alkaen on tarjolla esikoululuokka.

Sen vuoden syyslukukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää kuusi vuotta, hänelle tarjotaan mahdollisuutta käydä esikoululuokkaa. Esikoululuokat ovat syksystä 2018 pakollinen koulumuoto.

Sen vuoden syyslukukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää kuusi vuotta, hänelle tarjotaan paikkaa asuinpaikan läheisyydessä olevassa kunnallisessa koulussa. Peruskoulu on pakollinen (kouluvelvollisuus) kaikille lapsille kuuden vuoden iästä.

Koulun voi valita

On myös mahdollista hakea paikkaa toisessa kunnallisessa koulussa tai yksityisessä koulussa (vapaakoulu) ottamalla yhteys rehtoriin siinä koulussa, josta on kiinnostunut.

Så fungerar grundskolan (på svenska)