Näin peruskoulu toimii

Peruskoulu on pakollinen siitä vuodesta alkaen, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Kuuden vuoden iästä alkaen on tarjolla esikoululuokka. Tästä voit lukea kuinka toimit, jos haluat hakea paikkaa tai vaihtaa koulua. Tämä informaatio koskee sekä jo Göteborgin kouluissa opiskelevia oppilaita että niitä oppilaita, jotka muuttavat tänne jostakin toisesta kunnasta.

Kouluvelvollisuus alkaa syyslukukautena sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta ja aloittaa esikoululuokan. Tämä tarkoittaa sitä, että esikoululuokka on pakollinen.

Näin koulunvalinta toimii

Vapaa koulunvalinta tarkoittaa, että sinulla on huoltajana oikeus toivoa mitä koulua haluat lapsesi käyvän. Lapsellesi ei ole taattu paikkaa valitsemassasi koulussa. Riippuu siitä, kuinka monta hakee paikkaa samasta koulusta.

Jos lapsesi ei ole käynyt esikoululuokkaa, eikä teillä ole erityisiä toivomuksia, saat tarjouksen kodin läheisyydessä sijaitsevasta kunnallisesta koulusta. Saat tarjouksen sinä syksynä, jolloin lapsesi täyttää seitsemän vuotta.

Hae paikkaa koulusta

Lapsen huoltaja hakee paikkaa koulusta. Lue lisätietoa täälta (ruotsiksi).

Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä, voit ottaa yhteyttä peruskouluhallintoon.

On myös mahdollista hakea paikkaa yksityisessä koulussa (vapaakoulu) ottamalla yhteys rehtoriin siinä koulussa, josta on kiinnostunut.

Etsi peruskouluja

Tästa löydät peruskoulut Göteborgissa.

Vapaa-ajankodit ja vapaa-ajankerhot

Esikoululuokkaa sekä perus-ja erityisperuskoulua käyvät lapset voivat saada paikan vapaa-ajankodista tai vapaa-ajankerhosta. He voivat olla siellä ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä. Lapsilla on mahdollisuus olla myös perhepäiväkodissa kaksitoista ikävuoteen saakka.

Lue lisää vapaa-ajankodista (ruotsiksi)

Hoito ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä

Vapaa-ajankoti, vapaa-ajankerho ja perhepäiväkoti on tarkoitettu esikoululuokkaa sekä Perus-ja erityisperuskoulua käyville oppilaille. Lapsesi voi olla siellä ennen kouluun menoa ja koulun päätyttyä aina sen vuoden kevätlukukauteen saakka, jolloin hän täyttää kolmetoista vuotta.

Kunta voi tarjota vapaa-ajankodin ja perhepäiväkodin sijasta avointa vapaa-ajan toimintaa sen vuoden syyslukukauden lähtien, jolloin oppilas täyttää kymmenen vuotta. Sitä kutsutaan vapaa-ajan kerhoksi. Kaupinginosat ova järjestäneet vapaa-ajankerhonsa eri tavoin. Jos haluat lisätietoa avoimesta vapaa-ajan toiminnasta, ota yhteyttä kouluusi.

Kaksikielistä opetusta suomen ja ruotsin kielillä

Kaksikielistä opetusta annetaan Göteborgin kouluissa. Lue lisää täältä.

Lukukausi, loma ja opintopäivät peruskoulussa

Loma ja opintopäivät (ruotsiksi)

Lue lisää peruskoulusta

Så fungerar grundskolan (ruotsiksi).