Esikoulu & Koulutus

Kohdasta Esikoulu & Koulutus löydät tietoa esikoulusta, esikouluokasta, peruskoulusta ja lukiosta sekä oikeudesta äidinkielen tukeen ja opetukseen.

Lapsellesi tarjotaan paikkaa esikoululuokalta sinä syyslukukautena, kun hän täyttää 6 vuotta. Koululain mukaan oppilailla on oikeus saada suomen kielen äidinkielen opetusta peruskoulussa ja lukiossa. Oppilaan ei tarvitse osata suomen kielen perusteita saadakseen äidinkielen opetusta

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Peruskoulu on pakollinen siitä vuodesta alkaen, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Kuuden vuoden iästä alkaen on tarjolla esikoululuokka. Tästä voit lukea kuinka toimit, jos haluat hakea paikkaa tai vaihtaa koulua. Tämä informaatio koskee sekä jo Göteborgin kouluissa opiskelevia oppilaita että niitä oppilaita, jotka muuttavat tänne jostakin toisesta kunnasta. Hakemus kausi kouluvalinnalle joka koskee syyslukukautta 2019 avautuu 15 tammikuu.

Göteborg on osa suomen kielen hallintoaluetta. Ruotsinsuomalaisilla lapsilla on oikeus saada osittain tai kokonaan suomenkielistä esikoulutoimintaa. Peruskoulussa ja lukiossa oppilaat voivat saada äidinkielenopetusta.