Esikoulu & Koulutus

Kohdasta Esikoulu & Koulutus löydät tietoa esikoulusta, esikouluokasta, peruskoulusta ja lukiosta sekä oikeudesta äidinkielen tukeen ja opetukseen.

Etsi peruskoulut

Listan peruskouluista voi lajitella kaupunginosien mukaan. Sen voi myös lajitella eri suuntausten mukaan. Peruskoulut ovat joko kunnallisia tai yksityisiä. Yksityisiä kouluja kutsutaan myös vapaakouluiksi.

Näin peruskoulu toimii

Peruskoulu on pakollinen siitä vuodesta alkaen, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Kuuden vuoden iästä alkaen on tarjolla esikoululuokka. Tästä voit lukea kuinka toimit, jos haluat hakea paikkaa tai vaihtaa koulua. Tämä informaatio koskee sekä jo Göteborgin kouluissa opiskelevia oppilaita että niitä oppilaita, jotka muuttavat tänne jostakin toisesta kunnasta.

Äidinkieli – esikoulu, peruskoulu

Göteborg on osa suomen kielen hallintoaluetta. Ruotsinsuomalaisilla lapsilla on oikeus saada olennaisilta osin tai kokonaan suomenkielistä esikoulutoimintaa. Peruskoulussa ja lukiossa oppilaat voivat saada äidinkielenopetusta. Göteborgissa kaksikielistä opetusta tarjotaan kahdessa peruskoulussa ja viidessä esikoulussa.