Romani inkluusio

Göteborgin Kaupunki tekee töitä romanien osallisuuden edistämiseksi. Romani inkluusion lähtökohtana on hallituksen strategia ajalle 2012-2032, jonka mukaan "romanilla, joka täyttää 20 vuotta vuoteen 2032 mennessä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet elämässä kuin henkilöllä, joka ei ole romani".

Hallituksen romanien osallisuutta edistävä strategia / Regeringens strategi för romsk inkludering 

Eurooppakomission pyynnöstä kaikki Euroopan Unionin jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kansalliset suuntaviivat romanien osallisuuden edistämiseksi. Hallitus päätti vuonna 2012 romanien osallisuutta koskevasta strategiasta ajanjaksolle 2012–2032 (Rajariben strategija pe romeske jekhipa). Strategia vahvistaa Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa, ja sen lähtökohtana on Ruotsin ihmisoikeuksia koskevat kansainväliset velvoitteet. Strategian tavoitteena on taata romanitaustaiselle nuorelle yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet kuin valtaväestölle vuoteen 2032 mennessä.

Romani sillanrakentajat / Romska brobyggare

Romani sillanrakentajat työskentelevät neljällä eri koululla Göteborgissa. Sillanrakentajat tuntevat romanikieliä ja kulttuuria ja he toimivat linkkinä oppilaiden, perheiden ja kaupungin työntekijöiden välillä.

Romano Center i Väst

Romano Center i Väst tarjoaa palveluja romanitaustaisille. Romanocenteristä voit saada apua muun muassa asunnon, työn tai opiskelupaikan etsimiseen. Saat myös tulkkaus ja kääntämisapua viranomaisten ja terveydenhoitohenkilökunnan kanssa. 

Osoite: Första Långgatan 28 B
Postiosoite: BOX 113 64, 404 28 Göteborg
Puhelin: 031-365 00 00 (Göteborgin Kaupungin palvelukeskus)
Sähköpostiosoite: rcv@kom.goteborg.se
Web: goteborg.se/romanocenter

Filer och dokument