Romanien oikeudet Göteborgissa

Göteborgissa asuvilla suomenkielisillä romaneilla tai kaalen romaneilla on oikeus omaan vähemmistökieleen ja kulttuuriin lain kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) puitteissa. Voit lukea lisää oikeuksistasi näiltä sivuilta.

Video vähemmistöoikeuksista kaalen kielellä

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: romanit, juutalaiset, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset sekä tornionjokilaaksolaiset. Ruotsin kansalliset vähemmistökielet ovat romani, jiddisch, suomi, saame ja meänkieli. 

Göteborgin Kaupungin tehtävänä on suojella vähemmistökieliä sekä edistää Göteborgissa asuvien romanien mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan Ruotsissa. Romanitaustaisten lasten kulttuuri-identiteetti sekä lapsen vähemmistökielen käytön tukeminen on erityisen tärkeää.

Huhtikuun 8. päivä juhlimme kansainvälistä romanipäivää (internationella romadagen).

Esikoulu / förskola

Lapsellasi on oikeus esikouluun. Lapsen on oltava vähintään vuoden ikäinen aloittaessaan esikoulun. 

Kaupungin tarjoamassa esikoulussa lapsesi monikulttuurista identiteettiä tullaan tukemaan. Lapsellesi annetaan myös mahdollisuus kehittää omaa äidinkieltään.

Lisää tietoa Göteborgin Kaupungin tarjoamista esikouluista löytyy täältä.

Peruskoulu / grundskola

Peruskoulu on pakollinen siitä vuodesta alkaen, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Voit lukea lisää koulupaikan hakemisesta tai vaihtamisesta täältä.

Äidinkieli / modersmål

Lapsellasi on oikeus äidinkielen opetukseen peruskoulussa ja lukiossa. Kansallisilla vähemmistöillä on vahvistettu oikeus äidinkielen opiskeluun. Kielen ei tarvitse olla lapsen kotikieli. Riittää myös, että vain yksi lapsi haluaa opiskella kieltä.

Yleisesti äidinkielen opetusta saa vain yhdelle kielelle kerrallaan. Romaneilla on kuitenkin erityistapauksissa mahdollisuus saada kahden äidinkielen opetusta yhtäaikaa. Voit lukea lisää Kouluviraston sivuilta.

Vanhustenhoito / äldreomsorg

Göteborgin Kaupungissa sinulla on oikeus vanhustenhoitoon romanikielellä, jos kielitaitoista henkilökuntaa on paikalla. Oikeus taataan Ruotsin vähemmistölaissa § 18. Mikäli kielitaitoista henkilökuntaa ei löydy, on sinulla oikeus vanhustenhoitoon ruotsin tai suomen kielellä. 

Neuvonpito / samråd

Göteborgissa asuvilla romaneilla on oikeus osallistua heitä koskevien päätösten tekoon. Göteborgin Kaupunki käy neuvonpitoa Göteborgin romanivähemmistön kanssa asioista, jotka koskettavat erityisesti romanivähemmistöä. Neuvoston toimintaa säätelee ohjesääntö (reglemente). Neuvoston tehtävä on tiedottaa ja neuvoa kunnan poliitikkoja ja virkahenkilöitä sekä valvoa kunnan toimintasuunnitelman toteutumista (handlingsplan för nationella minoritetsfrågor). 

Lue lisää / Läs mer: Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer