Vattenavstängningar

Inget vatten i kranen? Här kan du se akuta och planerade vattenavstängningar.

Se upp för bedragare I VA-verkets namn

25 september 2020

Blir du uppringd av någon som uppger sig arbeta för VA-verket och som erbjuder dig VA-tjänster, som att spola dina avloppsledningar, mot betalning är de bedragare, och då bör du kontakta polisen.

Vi på Kretslopp och vatten (fd VA-verket och Göteborg vatten) ringer inte upp och erbjuder tjänster mot betalning på det sättet. Våra tjänster ingår allmänhet i ditt VA-abonnemang. När vi behöver göra arbete på VA-nätet får du som berörs ett brev av oss i förväg.

Detta gäller vid alla vattenavstängningar

  • Håll alla kranar stängda och gör inga egna arbeten på ledningarna. Betrakta ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden.
  • Vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt kranen rinna tills missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt.
  • Tidsangiveserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Akuta vattenavstängningar

Inga akuta störningar.

Planerade vattenavstängningar

Gånglåten 2-40, Kontrabasgatan 4-6, Lergöksgatan 2A, Munspelsgatan 2-4, 18-28, Speldosegatan 2-8, Säckpipegatan 10, Tamburingatan 1-9
Vattnet stängs av måndagen den 28 september mellan klockan 9.30 och 14
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Munspelsgatan 6, i gångbanan utanför förskolan 

Frölundaborgs Allé 9-13, 16-20, Johan Alins gata 16
Vattnet stängs av tisdagen den 29 september mellan klockan 9 och 15
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Frölundaborgs Allé 10

Båtsman Lustigs gata 1-83, 91-181, 2-144
Vattnet stängs av onsdagen den 30 september mellan klockan 8.30 och 10.30
Spola upp vatten för behov

Bredmossegatan 1A-H, Geteryggsgatan 1-45, 2-58, Knipeflogsgatan 1A-H, Lindekullegatan 1-11, 2-18, Långefjällsgatan  7-11, 4-8, Robertshöjdsgatan 6-14, Råbäcksgatan 1A-H, Rörmossegatan 1A-H,
Torvmossegatan 1A-H

Vattnet stängs av fredagen den 2 oktober mellan klockan 9 och 14
Spola upp vatten för behov

Apotekaregatan 3-17, 2-10, Askimsgatan 1-9, 2-10, Carl Skottsbergs gata 2-20, Karsrofältet, Malmgårdsgatan 1-5, 2-6, Per Dubbsgatan 1, Särögatan 1, 2-10, Änggårdsplatsen 1-11, 2-12
Vattnet stängs av tisdagen den 6 oktober mellan klockan 9 och 15
Dricksvatten finns att hämta i en vattentank vid Apotekaregatan 4

Ensmärkesstigen 1-15, 2-32, Ensmärkesvägen 8-10
Vattnet stängs av onsdagen den 7 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Hällsviksvägen 7

Anna Lesselsgatan 2, Blackevägen 4, Sockenvägen 1-5, 2-10
Vattnet stängs av torsdagen den 8 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Sockenvägen 12

Furåsen 11-17, 20-26, Östra Skärvallsgatan 10
Vattnet stängs av fredagen den 9 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Östra Skärvallsgatan 6

Hjällboplatsen 7
Vattnet stängs av tisdagen den 13 oktober mellan klockan 18 och 23
Spola upp vatten för behov

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis vattenavstängningar - och störningar i sophämtningen. Systemet kallas servicevarning, och ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du registrera dig.

Vi vill gärna att du som fastighetsägare eller företagare registrerar dig på de fastigheter du ansvarar för så att du kan få bästa information. Detta så att du även kan bli information vid akuta händelser som enbart aviseras via sms

Så här informerar vi

Vid alla planerade störningar aviserar vi alltid via vår hemsida minst tre dagar innan planerad avstängning. Vi går ut med lappar i aktuellt område. Dessa lämnas i brevlådor eller trappuppgångar i området.
Vi går även ut med sms till de telefoner som är registrerade på aktuella adresser dagen innan avstängningen som en påminnelse.

Bestämmelser för vatten och avlopp

Här kan du läsa vilka regler som gäller för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA), både för fastighetsägare och för Göteborgs Stad.