Vattenavstängningar

Inget vatten i kranen? Här kan du se akuta och planerade vattenavstängningar.

Se upp för bedragare I VA-verkets namn

25 september 2020

Blir du uppringd av någon som uppger sig arbeta för VA-verket och som erbjuder dig VA-tjänster, som att spola dina avloppsledningar, mot betalning är de bedragare, och då bör du kontakta polisen.

Vi på Kretslopp och vatten (fd VA-verket och Göteborg vatten) ringer inte upp och erbjuder tjänster mot betalning på det sättet. Våra tjänster ingår allmänhet i ditt VA-abonnemang. När vi behöver göra arbete på VA-nätet får du som berörs ett brev av oss i förväg.

Detta gäller vid alla vattenavstängningar

  • Håll alla kranar stängda och gör inga egna arbeten på ledningarna. Betrakta ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden.
  • Vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt kranen rinna tills missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt.
  • Tidsangiveserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.


Sommarvatten

2020-10-19 Uppdaterad 2020-10-28
Sommarvattnet är nu stängt på Asperö, Brännö, Donsö, Köpstadsö, Styrsö, Vrångö samt i Torslanda

Akuta vattenavstängningar

Inga akuta störningar för närvarande


Planerade vattenavstängningar

Amhults Byväg 7-11, 15, Segelflyget 1-7
Vattnet stängs av tisdagen den 24 november mellan klockan 9:30 och 14:30
Spola upp vatten för behov

Lövviksvägen 9-25
Vattnet stängs av tisdagen den 24 november mellan klockan 9:30 och 14:30
Spola upp vatten för behov

Flygfältsgatan 21A, Gamla Flygplatsvägen 16-26, 28A-C, 34A-G, 21-25, Segelflyget 6-14
Vattnet stängs av onsdagen den 25 november mellan klockan 9:30 och 14:30
Spola upp vatten för behov

Hundraårsgatan 1-23, 8-28, Kortedala Torg 6A-c, 7, 7A-B
Vattnet stängs av onsdagen den 25 november mellan klockan 15 och 18
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Hundraårsgatan 32A

Gulsparvsgatan 1-61, 8-14
Vattnet stängs av torsdagen den 26 november mellan klockan 9:30 och 15.
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Gulsparvsgatan 16

Böttö Fyrs väg, Enmärkesstigen, Enmärkesvägen, Fyrbåksvägen, Fyrlyktevägen, Fyrskensvägen, Fyrtornsvägen, Hjuviksvägen, Hällsviksvägen, Isbojsvägen, Klockbojsvägen, Krysspricksvägen, Kvastpricksvägen, Lysbojsvägen, Långrevsvägen, Norra Fyrljusvägen, Prickbojsvägen, Ringnotsvägen,  Ruskpricksvägen, Sjöbodsvägen, Sjömärkesstigen, Sjömärkesvägen, Skalkorgarna, Slätpricksvägen, Spinnspövägen, Södra Fyrljusvägen, Torshällsvägen, Torsslottsvägen, Vinga Fyrs väg, Övre Hällsviksvägen, Övre Lysbojsvägen
Vi kommer att utföra ett arbete på Torshällsvägen torsdag den 26 november klockan 00 till 04. I samband med detta så kan vattentrycket in till er fastighet vara lägre än vanligt.
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Torsslottsvägen 23

Norra Fiskebäckvägen 19, 22-28, Laxgatan 1, Pär-Antons gata 72
Vattnet stängs av den 26 november mellan 9.30 och 14
Tappa upp vatten för behov

Blacktjärnsgatan 1-11, 2-12, Flisgatan 1-9, 15-27, 2-28, Långefjällsgatan 1-5, Ormebäcksgatan 1-11, 2-6, Rosendalsgatan 25-29, Smörslottsgatan 51-65, 66-110, Spåntorget 4, 5, 6
Vattnet stängs av den 26 november mellan 9.30 och 14
Tappa upp vatten för behov

Fornlämningsgatan, Gabriels lycka, Gamla Tumlehedsvägen, Hamnen Tumlehed, Hornkamsgatan, Hällmålningsvägen, Kraftrunegatan, Källarbanken, Lill-Edvards väg, Mossfyndsgatan, Mosskullestigen, Mosskullevägen, Runfyndsgatan, Runradsgatan, Sandenvägen, Skeddalsvägen, Skiljedalsvägen, Trollberget, Trolldalsvägen, Trollrunan, Tumlebacken, Tumlehedsvägen, Tumlestigen
Vattnet stängs av torsdagen den 26 november klockan 9.30 till 14
Tappa upp vatten för behov. 

Haga Östergata 4A, Mellangatan 2A-B, Södra Allégatan 2A
Vattnet stängs av måndagen den 30 november mellan klockan 8.30 och 10.30
Spola upp vatten för behov


Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis vattenavstängningar - och störningar i sophämtningen. Systemet kallas servicevarning, och ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du registrera dig.

Vi vill gärna att du som fastighetsägare eller företagare registrerar dig på de fastigheter du ansvarar för så att du kan få bästa information. Detta så att du även kan bli information vid akuta händelser som enbart aviseras via sms

Så här informerar vi

Vid alla planerade störningar aviserar vi alltid via vår hemsida minst tre dagar innan planerad avstängning. Vi går ut med lappar i aktuellt område. Dessa lämnas i brevlådor eller trappuppgångar i området.
Vi går även ut med sms till de telefoner som är registrerade på aktuella adresser dagen innan avstängningen som en påminnelse.

Bestämmelser för vatten och avlopp

Här kan du läsa vilka regler som gäller för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA), både för fastighetsägare och för Göteborgs Stad.