Vattenavstängningar

Här får du reda på när vi planerar att stänga av vattnet till din fastighet på grund av underhåll och reparationer. Du kan också hitta akuta vattenavstängningar här. Vill du få information om driftstörningar - servicevarning - via sms kan du se här hur du ska göra.

Detta gäller vid alla vattenavstängningar

  • Håll alla kranar stängda och gör inga egna arbeten på ledningarna. Betrakta ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden.
  • Vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt kranen rinna tills missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt.
  • Tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Akuta vattenavstängningar

2020-07-13 UPPDATERAD 08.15
Citrongatan 2-24

Arbetet har stött på förhinder. Vattnet beräknas vara tillbaka runt lunch.
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Citrusgatan 22

2020-07-13 10.55 Uppdaterad 13.50
Hjällbo
Haveri av pumpstation. Detta är nu åtgärdat och vattnet skall vara tillbaka. Risk för missfärgat vatten under eftermiddagen. Låt vattnet rinna så försvinner detta.

Planerade vattenavstängningar

Blixtgatan 1-3, 2-10
Vattnet stängs av måndagen den 13 juli mellan klockan 9.30 och 14.
Tappa upp vatten för behov

Billdals Stationsväg 3-5
Vattnet stängs av fredagen den 17 juli mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Guldhedsgatan 3, Guldhedstorget 1, Reutersgatan 1, 2
Vattnet stängs av tisdagen den 21 juli mellan klockan 8 och 12
Spola upp vatten för behov

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis vattenavstängningar - och störningar i sophämtningen. Systemet kallas servicevarning, och ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du registrera dig.

Vi vill gärna att du som fastighetsägare eller företagare registrerar dig på de fastigheter du ansvarar för så att du kan få bästa information. Detta så att du även kan bli information vid akuta händelser som enbart aviseras via sms

Så här informerar vi

Vid alla planerade störningar aviserar vi alltid via vår hemsida minst tre dagar innan planerad avstängning. Vi går ut med lappar i aktuellt område. Dessa lämnas i brevlådor eller trappuppgångar i området.
Vi går även ut med sms till de telefoner som är registrerade på aktuella adresser dagen innan avstängningen som en påminnelse.

Bestämmelser för vatten och avlopp

Här kan du läsa vilka regler som gäller för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA), både för fastighetsägare och för Göteborgs Stad.