Vattenavstängningar

Inget vatten i kranen? Här kan du se akuta och planerade vattenavstängningar. När vattnet har släppts på igen ska du alltid spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart, innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Detta gäller vid alla vattenavstängningar

  • Håll alla kranar stängda och gör inga egna arbeten på ledningarna. Betrakta ledningarna som trycksatta  som om de var fyllda med vatten  under hela avstängningstiden.
  • Vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt kranen rinna tills missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt. Om rosten inte försvinner efter cirka 15 minuters spolning bör du kontakta oss. Rost är normalt inte skadligt utan är ett tekniskt problem som ska åtgärdas. Tvätt som missfärgats av rost bör tvättas om innan den torkat. Ibland kan det hjälpa med en liten tillsats av citronsyra, vinsyra eller oxalsyra i tvättvattnet. Skölj sedan tvätten väl. 
  • Tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Fällningar i vattnet kan också göra att filter i hushållsmaskiner  tvättmaskin; diskmaskin; espressomaskin  kopplade till vattenledningen kan sätta igen, så undvik att använda dem medan vattnet är missfärgat. Se till att alltid först spola genom dina vanliga vattenkranar, vid till exempel handfat och diskho, innan du använder hushållsmaskiner kopplade till dricksvattnet.

Undvik också att spola i toalettstolen tills dess du har spolat genom dina kranar eftersom partiklar i vattnet kan fastna spolningsmekanismen och göra att stolen börjar rinna.

Har du andra problem med vatten och avlopp kan du läsa vanliga frågor och svar här, och du kan läsa mer om dricksvattnets kvalitet här. 


Akuta vattenavstängningar

2022-09-30 13:00
Alice Bronthongatan , Anna Lesselsgatan, Arrendatorsgatan, Blackevägen, Fögderigatan Ljungängsbacken, Munkedalsgatan, Oterdallsgatan, Stängselgatan, Tubogatan
På grund av oförutsedda händelser kommer ledningsarbetet att dra ut på tiden.  Under pågående arbete kan trycket upplevat som sämre, eventuellt periodvis försvinna helt fredagen den 30 oktober. 

2022-09-30 10:00
Delsjövägen 15-23, Drakenbergsgatan 9-11, Dybecksgatan 2, Esbjörns väg 3-13, 2-12, Fredrika Bremersgatan 1-9, 2-14, Förtroligheten 29-31, Grönstensvägen 3-11, 2-6, Jakobshöjdsvägen 2-14, 9, Långåsliden 3-29, 4-8, 12-44, Olof Skötkonungsgatan 27-51, 55, 46-48, 54-80, Skårsgatan 46, Storagårdsgatan 1, 15, 4-18, Södermansgatan 3-5, 9, 8, Tandåsgatan 2-4, 8
Vattnet stängs av inom kort pg a akut ledningsarbete. Arbete pågår.
Under vattenavstängningen finns dricksvatten att hämta vid Drakenbergsgatan 15

2022-09-30 12:45
Billdals Lövskogsväg 22-34, 29-33
Vattnet stängs av pg a ett akut ledningsarbete.
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid korsningen utanför Billdals Almväg 1.

Planerade vattenavstängningar

Arvid Lindmansgatan 3, 7, Hällskriftsgatan 2, Karlstaafsgatan 1, 6, Scholandersgatan 14  OBS! ÄNDRAD VATTENPOST
Vattnet stängs av torsdagen den 29 september mellan klockan 9.30 och 14
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Hällskriftsgatan 8

Delsjövägen 15-23, Drakenbergsgatan 9-11, Dybecksgatan 2, Esbjörns väg 3-13, 2-12, Fredrika Bremersgatan 1-9, 2-14, Förtroligheten 29-31, Grönstensvägen 3-11, 2-6, Jakobshöjdsvägen 2-14, 9, Långåsliden 3-29, 4-8, 12-44, Olof Skötkonungsgatan 27-51, 55, 46-48, 54-80, Skårsgatan 46, Storagårdsgatan 1, 15, 4-18, Södermansgatan 3-5, 9, 8, Tandåsgatan 2-4, 8
Vattnet stängs av torsdagen den 29 september mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Flunsåsliden 14, Landstormsgatan 3-17, 8-18, Lysekilsgatan 1-9, 2-4, Toredalsgatan 9, 27-29
Vattnet stängs av tisdagen den 4 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Flunsåsliden 8

Herkulesgatan 39-41, 56
Vattnet stängs av tisdagen den 4 oktober mellan klockan 9.30 och 13
Dricksvatten finns att hämta i en vattentank vid Herkulesgatan 56, vid Karateklubben

Hovås Bautastensväg 1-7, 2, Höjdvägen 7-11, 15, 10-12
Vattnet stängs av tisdagen den 4 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Jakobsdalsgatan 2, Jättegrytsgatan 20, Olof Skötkonungsgatan 1, Sankt Sigfridsgatan 1, 4-42
Vattnet stängs av onsdagen den 5 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Olof Skötkonungsgatan 1

Alice Bronthongatan , Anna Lesselsgatan, Arrendatorsgatan, Blackevägen, Fögderigatan Ljungängsbacken, Munkedalsgatan, Oterdallsgatan, Stängselgatan, Tubogatan
På grund av oförutsedda händelser kommer ledningsarbetet att dra ut på tiden. Under pågående arbete kan trycket upplevat som sämre, eventuellt periodvis försvinna helt fredagen den 30 oktober. 
Spola upp vatten för behov

Drakenbergsgatan 19-53, 20-34, Olof Skötkonungsgatan 53, Skårsgatan 61, Övre Rönnbärsstigen 24
Vattnet stängs av fredagen den 30 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Gunnestorp Bygata 29-85, 12-38
Vattnet stängs av torsdagen den 6 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Lilla Regementsvägen 6-16
Vattnet stängs av torsdagen den 6 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Tyghusvägen 4

Södra vägen 87-97
Vattnet stängs av tisdagen den 11 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Björcksgatan 53-55, 72, Forsstenagatan 1, 7-11, 2-4, Intagsgatan 14, Qvidingsgatan 1-5, 2-10
Vattnet stängs av måndagen den 31 oktober mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Få information om störningar via sms eller telefon

Registrera dig här för att få information om akuta driftstörningar, som till exempel vattenavstängningar eller större störningar i sophämtningen, via sms, e-post eller automatiserat telefonsamtal till en fast telefon.

Vi vill gärna att du som fastighetsägare eller företagare registrerar dig på de fastigheter du ansvarar för så att du kan få bästa information. Då kan du även få information om akuta händelser som enbart aviseras via sms.

Om du skulle vilja logga in igen inom fem minuter efter att du registrerat dig första gången kan du stöta på en Recaptcha-funktion ("Jag är inte en robot"). Det är Googles sätt att skilja automatiska program som försöker registrera sig från riktiga människor. Går du vidare med Recaptcha-funktionen kommer en kaka (cookie) att lagras i din webbläsare.

Så här informerar vi

Vid alla planerade störningar aviserar vi alltid via vår hemsida minst tre dagar innan planerad avstängning. Vi går ut med lappar i aktuellt område. Dessa lämnas i brevlådor eller trappuppgångar i området.
Vi går även ut med sms till de telefoner som är registrerade på aktuella adresser dagen innan avstängningen som en påminnelse.

Bestämmelser för vatten och avlopp

Här kan du läsa vilka regler som gäller för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA), både för fastighetsägare och för Göteborgs Stad.