Vattenavstängningar

Inget vatten i kranen? Här kan du se akuta och planerade vattenavstängningar. När vattnet har släppts på igen ska du alltid spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart, innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Varning för bedragare som vill spola dina avloppsledningar!

3 maj 2021

Om någon hör av sig till dig och utger sig för att vara från Kretslopp och vatten och vill spola dina avloppsledningar är de bedragare. Vi spolar aldrig ledningar hos privatpersoner.

Detta gäller vid alla vattenavstängningar

  • Håll alla kranar stängda och gör inga egna arbeten på ledningarna. Betrakta ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden.
  • Vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt kranen rinna tills missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt.
  • Tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Har du andra problem med vatten och avlopp kan du läsa vanliga frågor och svar här, och du kan läsa mer om dricksvattnets kvalitet här. 

Akuta vattenavstängningar

2021-05-17 07.05
Sockenvägen 20-22, 26, Östanvindsgatan 13
Vattnet stängs av på förmiddagen på grund av akut ledningsarbete. Personal är på plats. Arbete pågår. 

2021-05-17 07.10
Toleredsgatan 62-64, Äpplegatan 1-19, 2-12, 16
Vattnet stängs av under förmiddagen på grund av akut ledningsarbete. Personal är på plats. Arbete pågår

Planerade vattenavstängningar

Brottarvägen 3-11, 2-6 INSTÄLLD!!!
Vattnet stängs av måndagen den 17 maj mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Aspgatan 25, Osbergsgatan 2, Ängkärrsvägen 11-13, 19
Vattnet stängs av tisdagen den 18 maj mellan klockan 9.30 och 14.30
Spola upp vatten för behov

Koopmansgatan 9, 10-12, Oljekvarnsgatan 28-30
Vattnet stängs av tisdagen den 18 maj mellan klockan 9.30 till 14
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Kommendörsgatan 32

Lillhagsvägen 250-252  INSTÄLLD!
Vattnet stängs av  tisdagen den 18 maj mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Purpurgången 9-17, Videlundsgatan 12
Vattnet stängs av  tisdagen den 18 maj mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Ahrenbergsgatan 5, Ernst Torulfsgatan 1, Munkebäcks Allé 10-52
Vattnet stängs av onsdagen den 19 maj mellan klockan 8 och 10
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Munkebäcks Allé 36

Ernst Torulfsgatan 3-5, 4-6,
Vattnet stängs av onsdagen den 19 maj mellan klockan 10 och 14
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Ernst Torulfsgatan 8B

Möttviksvägen 13, Näsets vinkelväg 1-3, 2-14, Runstensvägen 2, Smithska vägen 19-35, 18-28-38
Vattnet stängs av onsdagen den 19 maj mellan klockan 9.30 och 14
Spola upp vatten för behov

Gamla Böneredsvägen 21, 29, 41-47, 10, 20-26, Remmetorpsvägen 10, 20, Sankt Olofs Källa 1-9,
Vattnet stängs av torsdagen den 20 maj mellan klockan 9.30 och 15
Spola upp vatten för behov

Skärvallsgatan 1, 2-6, Tandkullegatan 17-23, 30-42
Vattnet stängs av tisdagen den 25 maj mellan klockan 9.30 och 14.30
Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost vid Skärvallsgatan 14B

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis vattenavstängningar - och störningar i sophämtningen. Systemet kallas servicevarning, och ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du registrera dig.

Vi vill gärna att du som fastighetsägare eller företagare registrerar dig på de fastigheter du ansvarar för så att du kan få bästa information. Detta så att du även kan bli information vid akuta händelser som enbart aviseras via sms

Så här informerar vi

Vid alla planerade störningar aviserar vi alltid via vår hemsida minst tre dagar innan planerad avstängning. Vi går ut med lappar i aktuellt område. Dessa lämnas i brevlådor eller trappuppgångar i området.
Vi går även ut med sms till de telefoner som är registrerade på aktuella adresser dagen innan avstängningen som en påminnelse.

Bestämmelser för vatten och avlopp

Här kan du läsa vilka regler som gäller för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA), både för fastighetsägare och för Göteborgs Stad.