Pågående vatten- och avloppsarbeten

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.

Tyvärr kan det uppstå störningar i trafiken under arbetet, men vi jobbar för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Pågående arbete i Askim

Kobbegården, Tåledsvägen

Typ av arbete: Förnyelse av vattenledningar.

Arbetet startar: Vecka 21

Arbetet beräknas vara klart: December 2018

Kontaktperson Kretslopp och vatten: Byggledare Fredrik Johansson 031-368 70 18.

Kontaktperson Torslanda Entreprenad AB: Platschef Mathias Hedengrahn, 070-734 02 90.

Pågående VA-arbete i Centrum

Södra Vägen 71-81 - Cederbourgsgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: V 28
Arbetet förväntas vara klart: Augusti 2018
Kontaktperson: Arbetsledare Ramazan Görgülü, 031-368 71 94, eller vår personal på plats.

Pågående VA-arbete i Hjuvik

På södra sidan av Hjuviksvägen i höjd med Skalkorgarna och Stora Pölsans Väg

Typ av arbete: Förberedande geotekniska arbeten. Kretslopp och vatten ska förstärka sitt ledningsnät i samband med att Trafikverket utför arbeten (bussfil) på väg 155 i området.
Arbetet startar: vecka 36 och utförs på kvällstid
Arbetet förväntas vara klart: Slutet av januari
Kontaktperson: Projektledare Daniel Een , 031-365 00 00

Pågående VA-arbete i Hjällbo

Området Sagoskogen, och genom väg 190 mot Gråbo

Typ av arbete: Förnyelse av vattenledningar.
Arbetet startar: Vecka 33
Arbetet beräknas vara klart: Oktober 2018
Kontaktperson Kretslopp och vatten: Byggledare Fredrik Johansson 031-368 70 18.

Pågående VA-arbete i Kvillebäcken

Långängen, Västanvindsgatan och Hjalmar Brantingsgatan

Se blå markering i bilden.

Typ av arbete: Byte av avlopps- och dricksvattenledning
Arbetet startar: September 2018
Arbetet beräknas vara klart: juni 2019
Kontaktpersoner: Arbetsledare Jonatan Axelsson, 031-368 70 84, eller tala med vår personal på platsen.

Pågående VA-arbete i Kyrkbyn

Vårflodsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av avlopps- och dricksvattenledning
Arbetet startar: Januari 2018
Arbetet beräknas vara klart: hösten 2019
Kontaktpersoner: Arbetsledare Gert Figoni 031 368 73 80 eller vår personal på plats.

Inägogatan - Byalagsgatan

Typ av arbete: Byte ev dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 34
Arbetet beräknas vara klart: Årsskiftet 2018/19
Kontaktperson: Arbetsledare Stefan Gustavsson 031- 368 70 26

Pågående VA-arbete i Kålltorp

Sanatoriegatan, Nedergårdsgatan, Sparrgrensgatan, Råstensgatan och del av Nedergårdsgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning (blå markering), och på Nedergårdsgatan byte av spillvattenledning (röd markering)
Arbetet startar: Augusti 2018
Arbetet förväntas vara klart: Våren 2019
Kontaktpersoner: Kretslopp och vattens arbetsledare Michael Hagenström, 031-368 72 89, eller personalen på platsen

Pågående VA-arbete i Kärra

Husholmsgatan, Orrekullagatan, Solhagagatan m.fl.

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 21
Arbetet förväntas vara klart: December 2018
Kontaktpersoner: Ramazan Görgülü, Kretslopp och vattens arbetsledare, 031-368 71 94, eller vår personal på plats.

Pågående VA-arbete på Masthuggstorget

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 40
Arbetet förväntas vara klart: November 2018
Kontaktpersoner: Ramazan Görgülü, Kretslopp och vattens arbetsledare, 031-368 71 94, eller vår personal på plats.

Pågående VA-arbete i Torslanda

Kongahällavägen, mellan Vårbäcksvägen och Högstensgatan

Arbetet påbörjas: Vecka 10
Arbetet förväntas vara klart: September 2018
Typ av arbete: Omläggning av vatten- och avloppsledningar
Kontaktperson: Projektledare Karin Thörnqvist, 031-368 71 05

Mangårdsvägen

Typ av arbete: Ombyggnad av avloppspumpstation
Arbetet startar: Vecka 23
Arbetet förväntas vara klart: Början av 2019
Kontaktpersoner: Byggledare Christoffer Johansson, 031-368 73 48, eller vår personal på arbetsplatsen.

Pågående VA-arbete i Önnered

Klåveskärsgatan, Juteskärsgatan

Typ av arbete: Omläggning av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 14 2018
Arbetet förväntas vara klart: December 2018
Kontaktpersoner: Arbetsledare Bo Rönngård, Kretslopp och vatten 031-368 74 63, eller vår personal på plats.

Pågående projekt utöver vatten-och avloppsarbeten

Det grävs och byggs mycket i Göteborg just nu. Här kan du läsa mer om pågående projekt, utöver vatten-och avloppsarbeten:

Få information om akuta störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis akuta vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du läsa mer om det och registrera dig.