Pågående vatten- och avloppsarbeten

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.

Tyvärr kan det uppstå störningar i trafiken under arbetet, men vi jobbar för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Pågående arbete i Askim

Kobbegården, Tåledsvägen

Typ av arbete: Förnyelse av vattenledningar.

Arbetet startar: Vecka 21

Arbetet beräknas vara klart: December 2018

Kontaktperson Kretslopp och vatten: Byggledare Fredrik Johansson 031-368 70 18.

Kontaktperson Torslanda Entreprenad AB: Platschef Mathias Hedengrahn, 070-734 02 90.

Pågående VA-arbete i Hjuvik

På södra sidan av Hjuviksvägen i höjd med Skalkorgarna och Stora Pölsans Väg

Typ av arbete: Förberedande geotekniska arbeten. Kretslopp och vatten ska förstärka sitt ledningsnät i samband med att Trafikverket utför arbeten (bussfil) på väg 155 i området.
Arbetet startar: vecka 36 och utförs på kvällstid
Arbetet förväntas vara klart: Slutet av januari
Kontaktperson: Projektledare Daniel Een , 031-365 00 00

Pågående VA-arbete i Hjällbo

Området Sagoskogen, och genom väg 190 mot Gråbo

Typ av arbete: Förnyelse av vattenledningar.
Arbetet startar: Vecka 33
Arbetet beräknas vara klart: Oktober 2018
Kontaktperson Kretslopp och vatten: Byggledare Fredrik Johansson 031-368 70 18.

Pågående VA-arbete i Kvillebäcken

Långängen, Västanvindsgatan och Hjalmar Brantingsgatan

Se blå markering i bilden.

Typ av arbete: Byte av avlopps- och dricksvattenledning
Arbetet startar: September 2018
Arbetet beräknas vara klart: juni 2019
Kontaktpersoner: Arbetsledare Tommy Axelsson, 031-368 27 22, eller tala med vår personal på platsen.

Trädesgatan, Knapegatan, Skiftesgatan, Lantmätaregatan, Godemansgatan, Fjärdingsgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: April/maj 2019
Arbetet beräknas vara klart: under vintern 2019
Kontaktpersoner: Arbetsledare Tommy Axelsson 031-3682722 eller tala med vår personal på platsen.

Pågående VA-arbete i Kyrkbyn

Vårflodsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av avlopps- och dricksvattenledning
Arbetet startar: Januari 2018
Arbetet beräknas vara klart: hösten 2020
Kontaktpersoner: Arbetsledare Gert Figoni 031 368 73 80 eller vår personal på plats.

Inägogatan - Byalagsgatan

Typ av arbete: Byte ev dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 34
Arbetet beräknas vara klart: Sommaren 2019
Kontaktperson: Arbetsledare Stefan Gustavsson 031- 368 70 26

Pågående VA-arbete i Kålltorp

Sanatoriegatan, Nedergårdsgatan, Sparrgrensgatan, Råstensgatan och del av Nedergårdsgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning (blå markering), och på Nedergårdsgatan byte av spillvattenledning (röd markering)
Arbetet startar: Augusti 2018
Arbetet förväntas vara klart: Våren 2019
Kontaktpersoner: Kretslopp och vattens arbetsledare Michael Hagenström, 031-368 72 89, eller personalen på platsen

Pågående VA-arbete i Näset

Korsningen Åkeredsvägen-Brungatan

Arbete påbörjas: Vecka 9
Arbetet beräknas vara klart: Hösten 2019
Typ av arbete: Ombyggnad av avloppspumpstation
Kontaktperson: Byggledare Peter Holtringer tel 031-368 73 44, eller vår personal på plats.

Pågående VA-arbete i Torslanda

Kongahällavägen, mellan Vårbäcksvägen och Högstensgatan

Arbetet påbörjas: Vecka 20
Arbetet förväntas vara klart: i slutet av 2019
Typ av arbete: Omläggning av vatten- och avloppsledningar
Kontaktperson: Projektledare Karin Thörnqvist, 031-368 71 05

Mangårdsvägen

Typ av arbete: Ombyggnad av avloppspumpstation
Arbetet startar: Vecka 23
Arbetet förväntas vara klart: Början av 2019
Kontaktpersoner: Byggledare Christoffer Johansson, 031-368 73 48, eller vår personal på arbetsplatsen.

Planerade VA-arbeten i Örgryte

Sankt Sigfridsgatan

Typ av arbete: Renovering av avloppsledningar
Arbetet startar: Vecka 7
Arbetet förväntas vara klart: Vecka 12
Entreprenör: Avloppsrallarna AB
Kontaktperson: Projektledare Hilde Björgaas eller entreprenörens personal på plats

Pågående projekt utöver vatten-och avloppsarbeten

Det grävs och byggs mycket i Göteborg just nu. Här kan du läsa mer om pågående projekt, utöver vatten-och avloppsarbeten:

Få information om akuta störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis akuta vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du läsa mer om det och registrera dig.