Pågående vatten- och avloppsarbeten

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.

Tyvärr kan det uppstå störningar i trafiken under arbetet, men vi jobbar för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Askim

Askims Granstig — Askims Svedjeväg

Typ av arbete: Renovering av vattenledning. Vi kommer att gräva utmed begränsade delar av ledningssträckan.
Arbetet startar: Vecka 14, 2020
Arbetet beräknas vara klart: April 2020
Kontaktperson Kretslopp och vatten: Ramazan Görgülü, 031-368 71 64, eller vår personal på platsen.


Brämaregården

Myntgatan och Hisingsgatan

Typ av arbete: Anläggning av gröna stråk för att fördröja regnvatten för att på så sätt skapa större kapacitet i ledningsnätet och därmed undvika översvämningar
Arbetet startar: Vecka 10, 2020
Arbetet beräknas vara klart: November 2020
Kontaktperson Kretslopp och vatten: Johan Brunsten, 031-368 27 85, eller vår entreprenör på arbetsplatsen.

Mer information: Brämaregården frågor och svar


Vi använder grönytan framför moskén som uppställningsplats — rödmarkerad på kartbilden — för material och byggbodar.

Frölunda

Månstensgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Arbetet startar: Vecka 11
Arbetet beräknas vara klart: Sommaren 2020
Kontaktperson Kretslopp och vatten: Vår arbetsledare Stefan Gustafsson, 031-368 70 26, eller vår personal på arbetsplatsen


Reningsverksgatan

Typ av arbete: Anlägga avledningsbrunn på dagvattenledning. Gång- och cykeltrafik längs Reningsverksgatans södra sida leds om till norra sidan.
Arbetet startar: Vecka 36, 2019
Arbetet beräknas vara klart: Mars 2020
Kontaktperson Kretslopp och vatten: Byggledare Marie-Christine Karlsson, 031-368 72 77
Kontaktperson BAB Rörtryckning AB: Platschef Marcus Granfors, 0706-00 01 81


Kungsladugård

Kungsladugårdsgatan 17 – 113, Godhemsgatan 66, Lilla Fridhemsgatan 2 – 4, Oxhagsgatan 1 – 10, Ståthållaregatan 40 – 46

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning (blå markering)
Arbetet startar: 17 februari 2020
Arbetet förväntas vara klart: hösten 2020
Kontaktpersoner: Arbetsledare Michael Hagenström, Kretslopp och vatten, 031-368 72 89 eller personalen på plats.


Kvillebäcken

Trädesgatan, Knapegatan, Skiftesgatan, Lantmätaregatan, Godemansgatan, Fjärdingsgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: April/maj 2019
Arbetet beräknas vara klart: under vintern 2019
Kontaktpersoner: Arbetsledare Tommy Axelsson 031-3682722 eller tala med vår personal på platsen.

Kyrkbyn

Vårflodsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av avlopps- och dricksvattenledning
Arbetet startar: Januari 2018
Arbetet beräknas vara klart: hösten 2020
Kontaktpersoner: Arbetsledare Gert Figoni 031 368 73 80 eller vår personal på plats.


Lunden

Storkgatan 6, Stockholmsgatan 40-42 och Gustavsplatsen 1, respektive Löparegatan 1 till korsningen Löparegatan/Idrottsgatan.

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Arbetet startar: Vecka 43-44
Arbetet förväntas vara klart: Våren 2020
Kontaktperson: Arbetsledare Gert Figoni, 031-368 73 80 eller vår personal på platsen

Näset

Korsningen Åkeredsvägen-Brungatan

Arbete påbörjas: Vecka 9
Arbetet beräknas vara klart: Våren 2020
Typ av arbete: Ombyggnad av avloppspumpstation
Kontaktperson: Byggledare Peter Holtringer tel 031-368 73 44, eller vår personal på platsen

Ramberget

Gropegårdsgatan, Västra Andersgårdsgatan, Västra Keillersgatan och Kryddgårdsgatan

Arbete påbörjas: Vecka 7-8
Arbetet beräknas vara klart: Sommaren 2020
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Kontaktperson: Tommy Axelsson, 031-368 27 22 eller vår personal på arbetsplatsen

Lantmannagatan, Östra Keillersgatan och Inlandsgatan

Arbete påbörjas: Vecka 15
Arbetet beräknas vara klart: Sommaren 2020
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Kontaktperson: Tommy Axelsson, 031-368 27 22 eller vår personal på arbetsplatsen


Styrsö

Skäretvägen, Styrsö Skärets pumpstation

Arbete påbörjas: Vecka 35
Arbetet beräknas vara klart: Mars 2020
Typ av arbete: Ombyggnad av avloppspumpstation
Kontaktperson: Byggledare Eglinor Zaimi, 031-368 71 23, eller vår personal på platsen


Pågående projekt utöver vatten- och avloppsarbeten

Det grävs och byggs mycket i Göteborg just nu. Här kan du läsa mer om pågående projekt, utöver vatten-och avloppsarbeten:

Få information om akuta störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis akuta vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig