Pågående vatten- och avloppsarbeten

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.

Se upp för bedragare I VA-verkets namn

25 september 2020

Blir du uppringd av någon som uppger sig arbeta för VA-verket och som erbjuder dig VA-tjänster, som att spola dina avloppsledningar, mot betalning är de bedragare, och då bör du kontakta polisen.

Vi på Kretslopp och vatten (fd VA-verket och Göteborg vatten) ringer inte upp och erbjuder tjänster mot betalning på det sättet. Våra tjänster ingår allmänhet i ditt VA-abonnemang. När vi behöver göra arbete på VA-nätet får du som berörs ett brev av oss i förväg.

Tyvärr kan det uppstå störningar i trafiken under arbetet, men vi jobbar för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Askim

Banaliden

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 48—49
Arbetet förväntas vara klart: Vintern 2020/2021
Kontaktpersoner: Vår arbetsledare Stefan Gustafsson, 031-368 70 26, eller vår personal på platsen.


Bräcke

Pilegårdsgatan, Douglasgatan, Prebendegatan och Vårbroddsgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 36-37, 2020
Arbetet förväntas vara klart: Årskiftet 2020-2021
Kontaktpersoner: Vår arbetsledare Stefan Gustavsson, 031-368 70 26, eller vår personal på platsen.


Brämaregården 

Hisingsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning i olika etapper
Arbetet startar: Sensommaren 2020
Arbetet förväntas vara klart: Vintern 2020-2021
Kontaktpersoner: Gert Figoni, 031-368 73 80, eller vår personal på arbetsplatsen


Myntgatan och Hisingsgatan

Typ av arbete: Anläggning av gröna stråk för att fördröja regnvatten för att på så sätt skapa större kapacitet i ledningsnätet och därmed undvika översvämningar
Arbetet startar: Vecka 10, 2020
Arbetet beräknas vara klart: November 2020
Kontaktperson Kretslopp och vatten: Johan Brunsten, 031-368 27 85, eller vår entreprenör på arbetsplatsen.  

Mer information: Brämaregården frågor och svar


Vi använder grönytan framför moskén som uppställningsplats — rödmarkerad på kartbilden — för material och byggbodar.

Haga

Mellangatan, Kaponjärsgatan och Skolgatan

Mellangatan 1–2 är helt avstängd, framkomligheten är begränsad på Kaponjärsgatan och Skolgatan är helt avstängd i korsningen Skolgatan–Haga Nygata.

Typ av arbete: Grävarbeten för service på ledningar
Arbetet startar: 16 november
Arbetet förväntas vara klart: 18 november
Kontaktpersoner: Andreas Tengros, 031-368 74 84, eller vår personal på platsen.


Kobbegården

Tåledsvägen–Knapehall

Arbete påbörjas: Vecka 44     
Arbetet beräknas vara klart: Kring årsskiftet 2020–2021
Typ av arbete: Rörspräckning och omläggning av vattenledning
Kontaktperson: Tommy Axelsson, 031-368 27 22


Kungsladugård

Kungsladugårdsgatan 17 – 113, Godhemsgatan 66, Lilla Fridhemsgatan 2 – 4, Oxhagsgatan 1 – 10, Ståthållaregatan 40 – 46

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning (blå markering)
Arbetet startar: 17 februari 2020
Arbetet förväntas vara klart: hösten 2020
Kontaktpersoner: Arbetsledare Michael Hagenström, Kretslopp och vatten, 031-368 72 89 eller personalen på plats.


Kvillebäcken

Ibsensgatan

Parkering längs gatan kommer inte att vara möjlig under arbetet.

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: v 37, 2020
Arbetet beräknas vara klart: december 2020
Kontaktpersoner: Arbetsledare Fredrik Johansson, 031-368 70 18, eller vår personal på platsen 
Kyrkbyn

Vårflodsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av avlopps- och dricksvattenledning
Arbetet startar: Januari 2018
Arbetet beräknas vara klart: hösten 2020
Kontaktpersoner: Arbetsledare Gert Figoni 031 368 73 80 eller vår personal på plats.


Långedrag

Saltholmsgatan, Rattgatan

Arbete påbörjas: Vecka 40 (helgarbete)
Arbetet beräknas vara klart: Vecka 41
Typ av arbete: Renovering av avloppsledning (serviser) görs av Aarsleff och byte av servisledningar görs av Kretslopp och vatten
Kontaktperson: Arbetsledare för Kretslopp och vatten, Michael Hagenström, 031-368 72 89; platschef för Aarsleff, Zayda Sanchez, 0709-413 448, eller personal på platsen

Utby

Segelmakaregatan, Saltmätaregatan och Nålmakaregatan

Typ av arbete: Byte och förstärkning av dricksvattenledning
Arbetet startar: vecka 38, 2020
Arbetet förväntas vara klart: runt årskiftet 2020-2021
Kontaktpersoner: Rolf Keasson, 031-368 27 48, eller vår personal på arbetsplatsen

Svärdfejaregatan och Klensmedsgatan

Typ av arbete: Omläggning och förstärkning av huvudvattenledning
Arbetet startar: Vecka 46; arbetet görs under dagtid
Arbetet förväntas vara klart: Våren 2021
Kontaktpersoner: Rolf Keasson, 031-368 27 48, eller vår personal på platsen.


Vidkärr

Ernst Torulfsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning i olika etapper
Arbetet startar: Efter sommaren 2020
Arbetet förväntas vara klart: Vintern 2020-2021
Kontaktpersoner: Gert Figoni, 031-368 73 80, eller vår personal på arbetsplatsen

Pågående projekt utöver vatten- och avloppsarbeten

Det grävs och byggs mycket i Göteborg just nu. Här kan du läsa mer om pågående projekt, utöver vatten-och avloppsarbeten:

Få information om akuta störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis akuta vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig