Pågående vatten- och avloppsarbeten

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet. Har ditt dricksvatten varit avstängt ska du alltid spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart, innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Läs mer om dricksvattnets kvalitet här.

Tyvärr kan det uppstå störningar i trafiken under arbetet, men vi jobbar för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Annedal

Rygången-Västergatan

Arbetet påbörjas: April 2021
Arbetet beräknas vara klart: Hösten 2021
Typ av arbete: Omläggning av avloppsledning
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Bo Rönngård, 031-368 74 63; biträdande byggledare för Kretslopp och vatten, Lars Ottosson, 031-368 70 12; platschef för VKAB, Ben Game, 0702-64 46 79.


Askim

Banaliden

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 48—49
Arbetet förväntas vara klart: Vintern 2020/2021
Kontaktpersoner: Vår arbetsledare Stefan Gustafsson, 031-368 70 26, eller vår personal på platsen.


Björlanda

Från Skra Bro till Östergärde

Arbetet påbörjas: vecka 34, 2021
Arbetet beräknas vara klart: 2024
Typ av arbete: Tre pumpstationer byggs och vatten- och tryckspillvattenledningar ska läggas.
Skra Bro vatten- och avloppspumpstation påbörjas augusti 2021, klart oktober 2023.
Östergärde avloppspumpstation påbörjas oktober 2021, klart oktober 2023.
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Christoffer Jarhäll, 031-368 73 48, och Janne Hammo, 031-368 70 94.

Ovan, röd markering: Etapp 1, från Skra Bro.

Ovan, blå markering: Etapp 2, Östergärde.

Bräcke

Pilegårdsgatan, Douglasgatan, Prebendegatan och Vårbroddsgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 36-37, 2020
Arbetet förväntas vara klart: Maj/Juni 2021
Kontaktpersoner: Vår arbetsledare Stefan Gustavsson, 031-368 70 26, eller vår personal på platsen.


Brämaregården 

Hisingsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning i olika etapper
Arbetet startar: Sensommaren 2020
Arbetet förväntas vara klart: Sommaren 2022
Kontaktpersoner: Gert Figoni, 031-368 73 80, eller vår personal på arbetsplatsen


Eriksberg

Östra Eriksbergsgatan

Typ av arbete: Ny avloppsledning genom berget
Arbete startar: Juni 2021
Arbetet förväntas vara klart: Februari 2022
Kontaktperson: Platschef för vår entrepenör Styrud, Kim Granell, 0704-45 50 73Hovås

Brottkärrsvägen

Arbetet påbörjas: september 2021
Arbetet beräknas vara klart: kvartal 1 2022
Typ av arbete: Nyläggning av avloppsledning
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Fredrik Johansson, 031-368 70 18; arbetsledare för GMB, Anders Selin.

Högsbo

Barytongatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: November 2021
Arbetet beräknas vara klart: Årsskiftet 2021/2022
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten Rolf Keasson, 031-368 27 48, arbetsledare för Pollex som utför arbetet, Fredrik Larsen, 070-598 30 42, eller personal på plats.


Högsbo industriområde

August Barks Gata

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 33, 2020
Arbetet förväntas vara klart: Sommaren 2021
Kontaktpersoner: Tommy Axelsson, 031-368 27 22, eller vår personal på platsen


Högsbotorp

Bankogatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Oktober 2021
Arbetet beräknas vara klart: December 2021
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten Rolf Keasson, 031-368 27 48, arbetsledare för Pollex som utför arbetet, Fredrik Larsen, 070-598 30 42, eller personal på plats.


Kobbegården

Tåledsvägen–Knapehall

Arbete påbörjas: Vecka 44     
Arbetet beräknas vara klart: Kring årsskiftet 2020–2021
Typ av arbete: Rörspräckning och omläggning av vattenledning
Kontaktperson: Tommy Axelsson, 031-368 27 22


Kungsladugård

Kungsladugårdsgatan 31 - 95

Typ av arbete: Byte av VA-ledningar (röd markering) och ombyggnad av gång- och cykelbana.
Arbetet startar: 17 februari 2020
Arbetet förväntas vara klart: 2021
Kontaktpersoner: Byggledare Eglinor Saimi, Kretslopp och vatten, 031-368 71 23.


Skytteskogsgatan 34–48, Slottsskrivaregatan, Guvenörsgatan och Conricusgatan.

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar (röd markering)
Arbetet startar: januari 2021
Arbetet förväntas vara klart: hösten 2021
Kontaktpersoner: Arbetsledare Michael Hagenström, Kretslopp och vatten, 031-368 72 89, eller personalen på plats.Kyrkbyn

Pilegårdsgatan

Typ av arbete: Byte av vattenledning
Arbetet startar: Vecka 24
Arbetet förväntas vara klart: Hösten 2021
Kontaktpersoner: Vår arbetsledare Stefan Gustavsson, 031-368 70 26, eller vår personal på platsen

Kålltorp

Delsjövägen och Virginsgatan

Arbetet påbörjas: augusti 2021
Arbetet beräknas vara klart: okt-nov 2021
Typ av arbete: Rörarbeten för att minska överflödsvatten i avloppet
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Tord Björk, 031-368 72 52, och platschef för BAB, Marcus Granfors, 0706-000 181


Lorensberg

Chalmersgatan, Teatergatan, Götabergsgatan, Storgatan, Vasagatan och Kristinedalsgatan

Typ av arbete: Renovering av huvudavloppsledning
Arbete påbörjas: Vecka 16
Arbetet beräknas vara klart: Vecka 18
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Fredrik Johansson, 031-368 70 18; platschef för Aarsleff som utför arbetet, Anders Karlsson, 0709-413 444, eller personal på platsen.


Skår

Gång- och cykelbanan mellan Boråsleden och husen på Gulsparvsgatan

Typ av arbete: Omläggning och dubblering av huvudvattenledning
Arbetet startar: Januari 2021
Arbetet förväntas vara klart: I slutet av 2021
Kontaktpersoner: Mark & Energibyggarna AB, arbetsledare Tobias Johansson 073-698 92 54.


Tynnered

Beryllgatan

Typ av arbete: Byte av vattenledning
Arbetet startar: vecka 22
Arbetet förväntas vara klart: hösten 2021
Kontaktpersoner: vår arbetsledare Tommy Axelsson, 031-368 27 22, eller vår personal på arbetsplatsen.


Utby

Byttmakaregatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 14
Arbetet förväntas vara klart: Sommaren 2021
Kontaktpersoner: Tommy Axelsson, 031-368 27 22, eller vår personal på platsen


Segelmakaregatan, Saltmätaregatan och Nålmakaregatan

Typ av arbete: Byte och förstärkning av dricksvattenledning
Arbetet startar: vecka 38, 2020
Arbetet förväntas vara klart: runt årskiftet 2020-2021
Kontaktpersoner: Rolf Keasson, 031-368 27 48, eller vår personal på arbetsplatsen

Svärdfejaregatan och Klensmedsgatan

Typ av arbete: Omläggning och förstärkning av huvudvattenledning
Arbetet startar: Vecka 46; arbetet görs under dagtid
Arbetet förväntas vara klart: Våren 2021
Kontaktpersoner: Rolf Keasson, 031-368 27 48, eller vår personal på platsen.


Vidkärr

Ernst Torulfsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning i olika etapper
Arbetet startar: Efter sommaren 2020
Arbetet förväntas vara klart: Vintern 2020-2021
Kontaktpersoner: Gert Figoni, 031-368 73 80, eller vår personal på arbetsplatsen

Pågående projekt utöver vatten- och avloppsarbeten

Det grävs och byggs mycket i Göteborg just nu. Här kan du läsa mer om pågående projekt, utöver vatten-och avloppsarbeten:

Få information om akuta störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis akuta vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig