Pågående vatten- och avloppsarbeten

Här kan du se var vi arbetar med VA-ledningar just nu. För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet. Har ditt dricksvatten varit avstängt ska du alltid spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart, innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Läs mer om dricksvattnets kvalitet här.

Tyvärr kan det uppstå störningar i trafiken under arbetet, men vi jobbar för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Bergsjön

Galileis Gata, Gärdsås Torg och Astronomgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning och fjärrvärmeledning i ett gemensamt projekt mellan Kretslopp och vatten och Göteborg Energi
Arbetet startar: Februari 2022
Arbetet beräknas vara klart: Årsskiftet 2022/2023
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten Josephine Stockman, 031-368 70 36, arbetsledare för Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB som utför arbetet, Viktor Johansson, eller personal på plats.

Bjurslätt

Scholandersgatan och Slättadammsgatan

Arbetet påbörjas: 12 september 2022
Arbetet beräknas vara klart: Sommaren 2023
Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar
Kontaktperson: Vår arbetsledare Rikard Kristensson, 031-368 71 09, eller personal på platsen.

Björlanda

Från Skra Bro till Östergärde

Arbetet påbörjas: vecka 34, 2021
Arbetet beräknas vara klart: 2024
Typ av arbete: Tre pumpstationer byggs och vatten- och tryckspillvattenledningar ska läggas.
Skra Bro vatten- och avloppspumpstation påbörjas augusti 2021, klart oktober 2023.
Östergärde avloppspumpstation påbörjas oktober 2021, klart oktober 2023.
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Christoffer Jarhäll, 031-368 73 48, och Janne Hammo, 031-368 70 94.

Ovan, röd markering: Etapp 1, från Skra Bro.

Ovan, blå markering: Etapp 2, Östergärde.

Brämaregården 

Hisingsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning i olika etapper
Arbetet startar: Sensommaren 2020
Arbetet förväntas vara klart: Mars 2023
Kontaktpersoner: Gert Figoni, 031-368 73 80, eller vår personal på arbetsplatsen

Eriksbo

Eriksbo Västergärde

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar:
Vecka 9, 2023
Arbetet beräknas vara klart:
Vecka 16, 2023
Kontaktperson: 
Vår arbetsledare Tommy Axelsson, 031-368 27 22, eller vår personal på platsen


Hisings Backa

Kavaljersgatan, Körkarlens gata, Mårbackagatan och Ekebygatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar:
Hösten 2022
Arbetet beräknas vara klart:
Hösten 2024
Kontaktperson:
Andreas Tengros, arbetsledare på Kretslopp och vatten andreas.tengros@kretsloppochvatten.goteborg.se, eller personal på plats. 

Johanneberg

Rosensköldsgatan

Typ av arbete: Renovering av dricksvattenledning
Arbetet startar:
Vecka 2, 2023
Arbetet beräknas vara klart:
Våren 2023
Kontaktperson:
 
Tord Björk, Kretslopp och vatten, 031-368 72 52, och för vår entrepenör Pollex AB på platsen, Fredrik Larsen, 070-598 30 42. 


Kyrkbyn

Håkansgatan-Trekantsgatan-Enekullagatan

Typ av arbete: Vi lägger ny dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 5
Arbetet förväntas vara klart: Sommaren 2023
Kontaktpersoner: Vår arbetsledare Ramazan Görgülü, 031-368 71 94, eller vår personal på platsen.


Kålltorp

Delsjövägen och Virginsgatan

Arbetet påbörjas: augusti 2021
Arbetet beräknas vara klart: okt-nov 2021
Typ av arbete: Rörarbeten för att minska överflödsvatten i avloppet
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Tord Björk, 031-368 72 52, och platschef för BAB, Marcus Granfors, 0706-000 181

Lorensberg

Chalmersgatan, Teatergatan, Götabergsgatan, Storgatan, Vasagatan och Kristinedalsgatan

Typ av arbete: Renovering av huvudavloppsledning
Arbete påbörjas: Vecka 16
Arbetet beräknas vara klart: Vecka 18
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Fredrik Johansson, 031-368 70 18; platschef för Aarsleff som utför arbetet, Anders Karlsson, 0709-413 444, eller personal på platsen.

Lärjedalen

Mellan Gamlestadsvägen, Hjällbovägen och Lärjeån

Typ av arbete: Bygge av dagvattendamm för omledning och rening av dagvattnet för att klara framtida skyfall. Byggandet görs ungefär inom det rödmarkerade området.
Arbetet startar: November/december 2022
Arbetet beräknas vara klart: Hösten 2023
Kontaktpersoner: Byggledare för Kretslopp och vatten, Rolf Keasson, 031-368 27 48.


Masthugget

Andra Långgatan, nära Järntorget

Arbetet påbörjas: Januari 2022
Arbetet beräknas vara klart: Mars 2022
Typ av arbete: Omläggning av avloppsledning.
Kontaktperson: Byggledare för Kretslopp och vatten, Samira Chavoshi, 031-368 27 38 och platschef för entrepenören LPE, Branco Rusinski, 0739-42 55 69.Torslanda

Noleredsvägen

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet påbörjas: Vecka 22
Arbetet beräknas vara klart: Vintern 2023
Kontaktperson: Arbetsledare Stefan Gustafsson, 031-368 70 26, eller vår personal på arbetsplatsen.


Åkered

Violettgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Mars/april 2022
Arbetet förväntas vara klart: Sommaren 2022
Kontaktpersoner: Josephine Stockman, Kretslopp och vatten, 031-368 70 36, och för firman som gör arbetet, Fredrik Larsen, Pollex, 0705-98 30 42, eller personal på platsen.

Pågående projekt utöver vatten- och avloppsarbeten

Det grävs och byggs mycket i Göteborg just nu. Här kan du läsa mer om pågående projekt, utöver vatten-och avloppsarbeten:

Få information om akuta störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis akuta vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig