Pågående vatten- och avloppsarbeten

(Uppdaterat 22 februari, 2021) För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet. Har ditt dricksvatten varit avstängt ska du alltid spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart, innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Läs mer om dricksvattnets kvalitet här.

Tyvärr kan det uppstå störningar i trafiken under arbetet, men vi jobbar för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Askim

Banaliden

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 48—49
Arbetet förväntas vara klart: Vintern 2020/2021
Kontaktpersoner: Vår arbetsledare Stefan Gustafsson, 031-368 70 26, eller vår personal på platsen.


Bräcke

Pilegårdsgatan, Douglasgatan, Prebendegatan och Vårbroddsgatan

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 36-37, 2020
Arbetet förväntas vara klart: Årskiftet 2020-2021
Kontaktpersoner: Vår arbetsledare Stefan Gustavsson, 031-368 70 26, eller vår personal på platsen.


Brämaregården 

Hisingsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning i olika etapper
Arbetet startar: Sensommaren 2020
Arbetet förväntas vara klart: Vintern 2020-2021
Kontaktpersoner: Gert Figoni, 031-368 73 80, eller vår personal på arbetsplatsen


Myntgatan och Hisingsgatan

Typ av arbete: Anläggning av gröna stråk för att fördröja regnvatten för att på så sätt skapa större kapacitet i ledningsnätet och därmed undvika översvämningar
Arbetet startar: Vecka 10, 2020
Arbetet beräknas vara klart: November 2020
Kontaktperson Kretslopp och vatten: Johan Brunsten, 031-368 27 85, eller vår entreprenör på arbetsplatsen.  

Mer information: Brämaregården frågor och svar


Vi använder grönytan framför moskén som uppställningsplats — rödmarkerad på kartbilden — för material och byggbodar.

Haga

Mellangatan, Kaponjärsgatan och Skolgatan

Mellangatan 1–2 är helt avstängd, framkomligheten är begränsad på Kaponjärsgatan och Skolgatan är helt avstängd i korsningen Skolgatan–Haga Nygata.

Typ av arbete: Grävarbeten för service på ledningar
Arbetet startar: 16 november
Arbetet förväntas vara klart: 18 november
Kontaktpersoner: Andreas Tengros, 031-368 74 84, eller vår personal på platsen.

Högsbo industriområde

August Barks Gata

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: Vecka 33, 2020
Arbetet förväntas vara klart: Sommaren 2021
Kontaktpersoner: Tommy Axelsson, 031-368 27 22, eller vår personal på platsen


Kobbegården

Tåledsvägen–Knapehall

Arbete påbörjas: Vecka 44     
Arbetet beräknas vara klart: Kring årsskiftet 2020–2021
Typ av arbete: Rörspräckning och omläggning av vattenledning
Kontaktperson: Tommy Axelsson, 031-368 27 22


Kungsladugård

Kungsladugårdsgatan 31 - 95

Typ av arbete: Byte av VA-ledningar (röd markering) och ombyggnad av gång- och cykelbana.
Arbetet startar: 17 februari 2020
Arbetet förväntas vara klart: 2021
Kontaktpersoner: Byggledare Eglinor Saimi, Kretslopp och vatten, 031-368 71 23.


Skytteskogsgatan 34–48, Slottsskrivaregatan, Guvenörsgatan och Conricusgatan.

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledningar (röd markering)
Arbetet startar: januari 2021
Arbetet förväntas vara klart: hösten 2021
Kontaktpersoner: Arbetsledare Michael Hagenström, Kretslopp och vatten, 031-368 72 89, eller personalen på plats.


Kvillebäcken

Ibsensgatan

Parkering längs gatan kommer inte att vara möjlig under arbetet.

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning
Arbetet startar: v 37, 2020
Arbetet beräknas vara klart: december 2020
Kontaktpersoner: Arbetsledare Fredrik Johansson, 031-368 70 18, eller vår personal på platsen 


Lorensberg

Chalmersgatan, Teatergatan, Götabergsgatan, Storgatan, Vasagatan och Kristinedalsgatan

Typ av arbete: Renovering av huvudavloppsledning
Arbete påbörjas: Vecka 8
Arbetet beräknas vara klart: Vecka 11
Kontaktperson: Projektledare Antje Koppen, 031-368 74 44; platschef för Aarsleff som utför arbetet, Zayda Sanchez, 0709-413 448, eller personal på platsen


Skår

Gång— och cykelbanan mellan Boråsleden och husen på Gulsparvsgatan

Typ av arbete: Omläggning och dubblering av huvudvattenledning
Arbetet startar: Januari 2021
Arbetet förväntas vara klart: I slutet av 2021
Kontaktpersoner: Mark & Energibyggarna AB, arbetsledare Tobias Johansson 073-698 92 54.


Stampen

Färgaregatan

Typ av arbete: renovering av vattenledning
Arbetet startar: 7 december 2020
Arbetet förväntas vara klart: Början av februari 2021
Kontaktpersoner: Fredrik Johansson, 031-368 70 18, eller vår personal på platsen.
Notera att det kommer att vara uppehåll i arbetet 23 december till 4 januari. Gatan kommer att vara avstängd i etapper och dricksvattnet kommer att vara avstängt i kortare perioder.


Utby

Segelmakaregatan, Saltmätaregatan och Nålmakaregatan

Typ av arbete: Byte och förstärkning av dricksvattenledning
Arbetet startar: vecka 38, 2020
Arbetet förväntas vara klart: runt årskiftet 2020-2021
Kontaktpersoner: Rolf Keasson, 031-368 27 48, eller vår personal på arbetsplatsen

Svärdfejaregatan och Klensmedsgatan

Typ av arbete: Omläggning och förstärkning av huvudvattenledning
Arbetet startar: Vecka 46; arbetet görs under dagtid
Arbetet förväntas vara klart: Våren 2021
Kontaktpersoner: Rolf Keasson, 031-368 27 48, eller vår personal på platsen.


Vidkärr

Ernst Torulfsgatan med omnejd

Typ av arbete: Byte av dricksvattenledning i olika etapper
Arbetet startar: Efter sommaren 2020
Arbetet förväntas vara klart: Vintern 2020-2021
Kontaktpersoner: Gert Figoni, 031-368 73 80, eller vår personal på arbetsplatsen

Pågående projekt utöver vatten- och avloppsarbeten

Det grävs och byggs mycket i Göteborg just nu. Här kan du läsa mer om pågående projekt, utöver vatten-och avloppsarbeten:

Få information om akuta störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om driftstörningar, som exempelvis akuta vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig