Vattenläckor, avbrott och störningar

Här hittar du information om vart du kan vända dig eller vad du ska göra vid problem med vatten eller avlopp.

Vattenavstängningar

Inget vatten i kranen? Här kan du se akuta och planerade vattenavstängningar.

Problem med vatten och avlopp

Kretslopp och vatten ansvarar för dricksvatten- och avloppsledningarna fram till en halv meter utanför tomtgränsen. Ledningarna innanför tomtgränsen, och en halvmeter utanför, är fastighetsägarens ansvar. Är det fjärrvärmeledningar du har problem med bör du kontakta Göteborg energi.

Pågående vatten- och avloppsarbeten

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.

Anmäl skada vatten och avlopp

Om du har drabbats av källaröversvämning, stopp i avloppet eller annan skada som orsakats av vår vatten- och avloppsverksamhet kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Här kan du anmäla skadan. Här kan du också få råd om vad du ska göra vid källaröversvämning.