Råvatten

Råvatten är vatten som, efter att ha passerat vattenverket, kan användas som dricksvatten. För att få fram ett bra dricksvatten behöver vi ha ett bra råvatten.

Råvatten från Göta älv

Råvattnet, som vi tillverkar dricksvatten av, kommer ända från Trysils fjäll i Norge. Innan vattnet når din kran så har det färdats genom Vänern och Göta älv och genomgått många kvalitetskontroller. Men älven påverkas av industrier, vägar och jordbruk längs hela älvdalen, och vi önskar ett bättre vattenskydd.

Råvattnets kvalitet

För att kunna leverera dricksvatten av livsmedelskvalitet krävs både god tillgång på vatten och bra kvalitet på råvattnet.