Ansluta vatten och avlopp

Har du frågor om hur du ansluter din fastighet till vatten och avlopp vänder du dig till förvaltningen Kretslopp och vatten. Vi besvarar frågor om vad som krävs, vad det kostar och var VA-ledningarna ligger utanför din tomtgräns. Vill du veta var ledningarna ligger inom tomtgränsen ska du vända dig till stadsbyggnadskontoret.

I Göteborg är de allra flesta fastigheter anslutna till kommunalt vatten och avlopp men förutsättningarna ser olika ut i staden. Läs mer om hur du ansöker om anslutning och vad du bör tänka på.

Ledningskollen hjälper dig som behöver ha koll på var VA-ledningarna ligger.

Har du en sommarstuga som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp enbart under sommaren? Då finns det två olika abonnemang, "Fastighet med sommarrör" och "Fastighet med sommarmätare". Båda är avsedda för fastigheter där ledningar inom fastighet och mätarplats inte är frostsäkra. För båda abonnemangstyperna utgår abonnemangsavgift för hela året. Öppning och stängning av servis och mätarhantering faktureras enligt taxa och sker vid en och samma tidpunkt för samtliga sommarabonnemang.

Har du en swimmingpool, badtunna eller ett utomhusspa på din tomt? Ska du installera en swimmingpool på din tomt? Då finns det några saker du måste tänka på.