Ansluta till vatten och avlopp

I Göteborg är de allra flesta fastigheter anslutna till kommunalt vatten och avlopp men förutsättningarna ser olika ut i staden. Läs mer om hur du ansöker om anslutning och vad du bör tänka på.

Anmälningspliktiga arbeten

Anmälningspliktiga arbeten är sådana som inte kräver bygglov, men som istället kräver anmälan till stadsbyggnadskontoret, även om de görs i ett bygglovsbefriat arbete. Det gäller om man gör en väsentlig förändring, till exempel nyinstallation av vatten och avlopp eller flyttar VA-ledningar inom tomtmark.

Anmälningspliktiga arbeten

Ansöka om anslutning

Behöver du ansluta dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet ska du beställa det hos Kretslopp och vatten. Ska du bygga ett nytt hus måste du ha en godkänd beställning av VA-anslutning från Kretslopp och vatten innan du kan få startbesked från stadsbyggnadskontoret.
För dig som vill beställa VA-anslutning till småhus har vi en separat, lite enklare blankett: 

Beställning av VA-anslutning för småhus

För alla andra anslutningar, till exempel till flerfamiljshus, kontor, verksamheter eller småhus med gemensam anslutningspunkt, använder du blanketten för övrig fastighet:

Blankett för beställning av VA-anslutning för övriga fastigheter

Kontrollera att du har fyllt i alla uppgifter innan du skickar blanketten till oss - adressen står på blanketten, och kontrollera också att du har skickat med de ritningar vi vill ha. När vi har fått en komplett beställning tar det för närvarande omkring 20 veckor för oss att behandla ditt ärende. När vi är klara får du en bekräftelse på din beställning och en preliminär beräkning av anslutningsavgiften.

Beroende på var i staden du bor kan du ansluta till tre ändamål:

  • Dricksvatten = rent vatten som har passerat och beretts i ett vattenverk
  • Spillvatten = använt vatten från till exempel toa, dusch, disk och tvätt
  • Dagvatten = regn, snö, och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak
    I vissa delar av Göteborg, främst i ytterområderna, finns inte möjlighet att ansluta fastigheten till dagvatten.

Här har vi i ett häfte sammanfattat det viktigaste av vad du som fastighetsägare bör veta om hur dagvatten ska kopplas: Har du kopplat ditt dagvatten rätt?

Du kan behöva fettavskiljare

Om det kommer att finnas en verksamhet som släpper ut mer fett än normalt hushållsspillvatten, till exempel en restaurang, i din fastighet behöver du installera en fettavskiljare. Läs mer om hantering av fett här.

Tillfällig anslutning av vatten och avlopp

Vid etablering av arbetsbod ska du ansöka om tillfällig anslutning av vatten och avlopp. Kontakta VA-anslutning på Kretslopp och vatten för mer information om anslutning av bodetablering.

Kostnad för att ansluta din fastighet

För att ansluta din fastighet till kommunalt vatten- och avlopp betalar du en så kallad anläggningsavgift. På så sätt bidrar du ekonomiskt till utbyggnaden av stadens huvudledningar för vatten- och avlopp och de servisledningar som ansluter till just din fastighet. Anläggningsavgiften varierar beroende på hur många ändamål (dricksvatten; spillvatten; dagvatten) du ansluter till, ytan på fastigheten och storleken på vattenmätaren. Storleken på vattenmätare påverkas av om din fastighet är klassad som småförbrukare, till exempel villafastighet, eller storförbrukare, till exempel fastighet med flerbostadshus och verksamhet. Andra faktorer som påverkar kostnaden är om ledningarna mellan din fastighet byggs ut i samband med övrigt ledningsnät eller om det byggs ut i efterhand.

Kretslopp och vatten lämnar enbart skriftliga prisuppgifter. Om du är spekulant på en fastighet ska du be mäklaren ta fram en prisuppgift till dig. Vill du veta vad det kostar att ansluta din nuvarande fastighet kan du kontakta VA-anslutning på Kretslopp och vatten.

Vi svarar på dina frågor

VA-anslutning på Kretslopp och vatten svarar gärna på frågor om din VA-anslutning. Det är bra om du har din fastighetsbeteckning till hands när du ringer. 

Vår personal bär alltid arbetskläder märkta ”Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten” och kan alltid legitimera sig. Skulle du vara tveksam när någon uppger sig komma från oss kan du alltid ringa vår driftcentral på 031-368 70 70.