Anmäl VA-anslutning

Här anmäler du att du vill ansluta din fastighet till Göteborgs kommunala vatten och avlopp.

Beroende på var du bor i Göteborg kan du ansluta dig till antingen kombinationen av dricksvatten och spillvatten, eller kombinationen dricksvatten, spillvatten och dagvatten. I vissa delar av Göteborg, främst i ytterområdena, går det inte att ansluta sin fastighet till dagvattennätet.

Anmälan för alla typer av fastigheter

Om du vill ansluta dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet  småhus, villa, flerfamiljshus, kontor, verksamhet eller flera småhus med gemensam anslutningspunkt  ska du beställa det hos oss på Kretslopp och vatten. Ska du bygga ett nytt hus måste du ha en godkänd beställning av VA-anslutning från Kretslopp och vatten innan du kan få startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Här anmäler du din anslutning

Anmäl VA-anslutning

När vi börjar behandla ditt ärende blir du kontaktad av en av våra handläggare. Det brukar ta 1-2 veckor att behandla ett ärende och under denna tid kan du ändra i din ansökan i samråd med handläggaren. Räkna med att det kan ta några veckor innan vi kan börja arbeta med ditt ärende.

Anslutningshandläggaren skickar dig sedan en godkänd beställning tillsammans med våra föreskrifter och en preliminär prisuppskattning. Föreskrifterna innehåller information om vilka förutsättningar som gäller för anslutning, vad som behöver göras vid inkoppling, besiktning, installering av vattenmätare och annan viktig information. Läs den informationen noggrant!