Ledningsnät, anslutning till fastighet

I Göteborg är de allra flesta fastigheter anslutna till kommunalt vatten och avlopp men förutsättningarna ser olika ut i staden. Läs mer om hur du ansöker om anslutning och vad du bör tänka på.

Vill du veta var VA-ledningarna ligger ska du gå in på länken Ledningskollen nedan. Där kommer du i kontakt med alla ledningsägare som har intresse i det aktuella området. Antingen får du en karta över ledningarna eller så kommer ledningsägaren och märker ut ledningarna på plats.

Har du en sommarstuga som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp enbart under sommaren? Då finns det två olika abonnemang, "Fastighet med sommarrör" och "Fastighet med sommarmätare". Båda är avsedda för fastigheter där ledningar inom fastighet och mätarplats inte är frostsäkra. För båda abonnemangstyperna utgår abonnemangsavgift för hela året. Öppning och stängning av servis och mätarhantering faktureras enligt taxa och sker vid en och samma tidpunkt för samtliga sommarabonnemang.

Har du en swimmingpool, badtunna eller ett utomhusspa på din tomt? Ska du installera en swimmingpool på din tomt? Då finns det några saker du måste tänka på.