För dig som bor inom ett vattenskyddsområde

I Göteborg finns det vattenskyddsområden för våra dricksvattentäkter Göta älv, Delsjön och Rådasjön. Bor du inom något av dessa områden gäller särskilda regler för bland annat biltvätt och oljecisterner.

Reglerna är till för att skydda kvaliteten i våra vattentäkter och gäller alla som driver verksamhet, bor eller befinner sig inom området. På sidan Karta för vattenskyddsområde kan du se vilka gränser de tre vattenskyddsområdena i Göteborg har.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som bor eller äger en fastighet inom ett vattenskyddsområde. Syftet är att skydda våra vattentäkter från utsläpp av olja och kemikalier.

Allmän aktsamhet

Vid en olycka som innebär risk för att vattentäkten förorenas ska du omedelbart larma räddningstjänsten, telefon 112.

Informera hantverkare, transportörer eller andra som ska utföra arbeten på din fastighet om att det gäller särskilda skyddsföreskrifter inom området.

Bekämpningsmedel

Undvik så långt som möjligt att sprida bekämpningsmedel. På villatomten får dock bekämpningsmedel klass 3 användas utan särskilt tillstånd.

Biltvätt

Du får inte tvätta bilen på gatan, eftersom tvättvatten med bilschampo och avfettningsmedel då rinner ner i gatubrunnar och sedan ut i någon av våra dricksvattentäkter Göta älv, Delsjön eller Rådasjön. Tvätta istället din bil i en biltvättanläggning - automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till vidare till avloppsreningsverket.

Oljetankar och cisterner

Om du lagrar mer än 250 liter oljeprodukter, till exempel diesel eller villaolja, i en tank eller cistern så måste du anmäla detta till miljöförvaltningen. Bestämmelserna kring cisterner hittar du på sidan Cisterner – lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

Eget avlopp

För att få anlägga eget avlopp krävs tillstånd från miljöförvaltningen. Inom vattenskyddsområde är det högre krav på hygienisering av avloppsvatten än inom andra områden och avloppsanläggningen måste utformas utifrån detta.

Mer information

Under Regler för vattenskyddsområden kan du läsa mer om vilka regler som gäller för företag och verksamheter inom områdena. Här hittar du också skyddsföreskrifterna för Göta älv, Delsjön respektive Rådasjön.