Tillstånd för förmultningstoalett

För att installera förmultningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering behöver du söka tillstånd från miljöförvaltningen.

Avgift för ansökan

För att pröva en ansökan om att installera förmultningstoalett tar miljöförvaltningen ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Timavgiften år 2020 är 1 196 kronor. Du kan läsa mer om våra avgifter på sidan Avgifter för miljötillsyn.

Så här gör du

  1. Fyll i blanketten Installation av förmultningstoalett
  2. Skicka in den till miljöförvaltningen tillsammans med en tomtkarta där du markerar komposten och de dricksvattenbrunnar som ligger i närheten (inom 100 meter från din fastighet). Det är viktigt att kartan är skalenlig.
  3. Miljöförvaltningen gör en bedömning av din ansökan. Om vi bedömer att ansökan är komplett och att allt är i sin ordning ger vi tillstånd till förmultningstoaletten och du kan installera den.
  4. När förmultningstoaletten är installerad ska du informera miljöförvaltningen.