Tillstånd för förmultningstoalett

För att installera förmultningstoalett, torrtoalett eller frystoalett med urin och/eller latrinkompostering behöver du söka tillstånd från miljöförvaltningen.

Du ska söka tillståndet innan du installerar förmultningstoalett, torrtoalett eller frystoalett med urin och/eller latrinkompostering.  Det är reglerat i Göteborgs Stads lokala föreskrifter.

Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Göteborgs Stad

Eget omhändertag av slam

För att få ta hand om urin eller latrin från toaletten själv ska du även fylla i dispensansökan för eget omhändertag  av slam eller latrin.  Dispens kan du få om du kan kompostera det på den egna fastigheten utan att omgivningen störs.

Läs mer om vad ansökan ska innehålla på sidan Ansök om dispens för slamtömning

Avgift för ansökan

För att pröva din ansökan tar miljöförvaltningen ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Aktuell timavgift finns på sidan Avgifter för miljötillsyn. Där hittar du också mer information om våra avgifter.


Så här gör du

  1. Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd för torrtoalett/förmultningstoalett/separett 
  2. Om det är aktuellt: fyll även i blanketten Ansökan om dispens för eget omhändertag av slam eller latrin 
  3. Skicka in blanketten/blanketterna till miljöförvaltningen.
  4. Miljöförvaltningen gör en bedömning av din ansökan. Om vi bedömer att ansökan är komplett och att allt är i sin ordning ger vi tillstånd och du kan installera.
  5. När torrtoaletten/förmultningstoaletten/separetten är installerad ska du informera miljöförvaltningen.