Om slamsugning och slamtömning

Här kan du läsa vad som gäller för slamtömning, vad det kostar och hur du gör för att beställa extra tömning eller för att ansöka om glesare tömning. Avgifterna gäller för år 2021.

Slammet töms enligt schema

En trekammarbrunn ska tömmas minst en gång per år. En sluten spillvattentank som är mindre än tre kubikmeter ska tömmas minst tolv gånger per år. Är den större än tre kubikmeter ska den tömmas minst sex gånger per år. Det finns ingen generell regel för hur ofta minireningsverk ska tömmas. Tömningsfrekvensen beror på omständigheterna och avgörs från fall till fall av miljöförvaltningen.

Vi gör den vanliga slamtömningen enligt ett schema. 

Infoblad för slamkunder med sluten tank
Observera att priserna i infobladet inte är aktuella.

Vad kostar slamtömning?

Utöver en grundavgift för tömningen betalar du en rörlig sugningsavgift som beror på hur mycket slam som sugs upp. Är avståndet mellan brunnen och sugbilen långt kan du också få betala slangtillägg. Vill du veta mer, kontakta Kretslopp och vattens kundservice.

Planerad slamsugning med fast intervall - taxa

Intervallen är oftare än var 4:e vecka, var 4:e, 8:e, 13:e, 26:e eller 52:a  vecka.

Tjänst

Transportavgift för fast intervall (kr/gång)

Sugning, inkluderande behandling (kr/m3)

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Trekammarbrunn

369

461

201

251

Sluten tank

369

461

171

214

Minireningsverk

524

655

201

251

Fettavskiljare

439

549

417

521

Matavfall från avfallskvarn

-

-

119

149


Om vi inte kan tömma

Om arbetet du beställt inte kan göras på grund av hinder som kunde ha undanröjts får du betala extra. Om slamsugningen tar längre tid eller kräver en större arbetsinsats än vad som är normalt får du också betala för den extra arbetstiden.

För att ställa i ordning en enskild avloppsanläggning måste du söka tillstånd till eget avlopp

Extra tömning

Här kan du beställa en extra tömning.

Det här kostar extra tömning

Tjänst                 Transportavgift för enstaka tömning

Sugning, inkluderande  behandling (kr/m3)

inom tre

arbetsdagar

på bestämd tid/dag

akut samma dag**

 

Utan

moms

Med

moms

Utan

moms

Med

moms

Utan

moms

Med

moms

Utan moms

Med

moms

Minireningsverk

750

938

1 500

1 875

2 250

2 813

201

251

Fettavskiljare

608

760

1 216

1 520

1 824

2 280

417

521 

Trekammarbrunn

608

760

1 216

1 520

1 824

2 280

201

251

Sluten tank

608

760

1 216

1 520

1 824

2 280

171

214

Matavfall från avfallskvarn

608

760

1 216

1 520

1 824

2 280

119

149

 

 

 

 

 

 

 

Sugning inkl behandling (kr/st)

Mobil toakur* – 0,8 m3

608

760

1 216

1 520

1 824

2 280

427

534

Mobil toavagn* – 1,2 m3

608

760

1 216

1 520

1 824

2 280

641

801

Mobila toaholkar – per ställe

608

760

1 216

1 520

1 824

2 280

102

128

Mobila toaholkar – per toa

-

-

-

-

-

-

112

140

 

Per styck, inom 4 veckor

 

 

 

 

Filter från fosforfälla i säck

2571

3 214

-

-

-

-

                             -

* inkluderar slamsugning och vattenpåfyllning. 

** Akuta tömningar ska beställas senast kl. 15.00, därefter betalar du jourtillägg.

 

Journummer för slamtömning kvällar och helger

Gäller det en akut tömning av slam under kvällstid eller helger, ring direkt till Renova, telefon 031-61 87 75.

Tilläggstjänster för slamtömning

Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet utförs på andra tider än måndag–fredag, kl 6.30–16.00, debiteras du enligt följande:

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

 

Utan moms

Med moms

Personal och bil

Timme

1195

1 494  

Extra personal

Timme

516

645  

Övertid, vardag kl. 05.00–06.30 och 16.00–18.30

Personal och timme

467

584  

Jourtillägg (max 2 tim): akut tömning på vardag kl. 18.30–05.00 eller på lördag, söndag, helgaftnar eller helgdagar

Uppdrag

2903

3 629  

Jourtillägg för behandling av fett

Tömning

3221

4 026  

Helgtillägg kl. 06.30–16.00 på lördag, söndag, helgaftnar eller helgdagar

Tillfälle

2257

2 821  

Dispenshandläggning fettavskiljare

Anläggning

4280

5 350  

Slangtillägg för slangar längre än 20 meter

5 meter

67

84  

* Vardag 5.00-6.30 och 16.00-18.30.
** 6.30-16.00 på lördag, söndag, helgafton och helgdag.
*** Max 2 timmar. Akut tömning på vardag 18.30-5.00 eller på lördag, söndag, helgafton och helgdag.

Särskilda regler för slamsugning

Finns flera objekt med samma eller med olika avfallsslag på fastigheten som kan samsugas därför att tippning görs på samma ställe, tar vi ut  en transportavgift för det objekt som har högst transportavgift. För övriga objekt som totalt uppgår till maximalt 8 m3 debiterar vi en halv transportavgift. Kan vi inte samsuga och tippa på samma ställe tar vi ut transportavgift för varje objekt.

Om arbete inte kan göras på grund av hinder eller orsak som du som fastighetsinnehavare borde ha röjt undan debiterar vi halv transportavgift.

Vid nybyggnation är maximal slanglängd 20 meter.

Glesare tömning

Vill du ha glesare tömning kan du ansöka om dispens (undantag) hos miljöförvaltningen.

Ansök om dispens för glesare tömning