Ansök om dispens för slamtömning

Vill du ha glesare tömning av din brunn eller tank måste du söka dispens – det vill säga undantag från regeln – hos miljöförvaltningen.

Information och regler

Glesare slamtömning

Om du har en godkänd avloppsanläggning kan miljöförvaltningen gå med på längre tid mellan hämtningarna för till exempel:

  • sluten tank i en- och tvåpersoners hushåll med små mängder avloppsvatten.
  • slam från slamavskiljare om det gäller små mängder slam.
  • avfall om behovet av hämtning är lägre, till exempel på grund av att du inte bor i huset året runt eller att du källsorterar eller komposterar.

Eget omhändertagande av slam

Miljöförvaltningen kan även ge dispens för eget omhändertagande. Du kan till exempel själv få ta hand om slam eller material från fosforfälla om du kan kompostera det på fastigheten utan att omgivningen störs.

Mer information om slamsugning och slamtömning

Avgift

Vi tar ut en avgift per timme för att handlägga din ansökan. Aktuell timavgift finns på sidan Avgifter för miljötillsyn. Handläggningen brukar ta två timmar.

Så här gör du

Fyll i blanketten.

Glesare tömning av sluten tank eller slamavskiljare/Eget omhändertagande av slam eller material från fosforkälla

Skriv under och skicka den till Miljöförvaltningen, adress finns i blanketten.