Vattenmätare och avläsning

Här kan du läsa om hur din vattenmätare ska placeras, vilket ansvar du har som fastighetsägare och hur du läser av din vattenmätare.

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder och ska betala för. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte fryser sönder eller utsätts för annan åverkan. Här kan du läsa mer om vattenmätare och vilka regler som gäller.

Du som har dricksvattenabonnemang hos Kretslopp och vatten kan själv ange din mätarställning här.