Varifrån kommer ditt dricksvatten?

Göteborg har två vattenverk - Alelyckan vid Lärjeholm och Lackarebäck söder om Delsjömotet. Vilket vattenverk du får ditt dricksvatten från beror på var i stan du bor. Men ursprungligen kommer det från norska fjällvärlden.

På vattnets väg genom vattenverken förädlas råvattnet till dricksvatten genom sedimentation och avskiljning av partiklar, organiskt material och mikroorganismer - bakterier, virus och parasiter. Därefter filtreras vattnet genom aktivt kol för att ta bort finare partiklar samt lukt- och smakämnen. För ytterligare reduktion av mikroorganismer behandlas vattnet på Alelyckans vattenverk med ultraviolett ljus (UV-ljus) och på Lackarebäcks vattenverk genom filtrering i ultrafilter (UF). Innan vattnet pumpas ut på rörnätet och hem till din kran justeras pH-värdet till en nivå som skyddar ledningarna och en låg klordos tillsätts för att skydda mot bakterietillväxt.

Men innan vattnet har nått våra båda vattenverk har det runnit ända från norska fjällen, via Vänern och Göta älv, till våra vattenintag. Se filmen om vattnets väg från fjäll till vattenkran.

Vi utreder om vi ska ta vatten från sjön Mjörn

Lerums kommun och Göteborgs stad kommer tillsammans att utreda planerat råvattenuttag för dricksvattenproduktion från sjön Mjörn. Det gör vi för att kunna möta behovet av framtida utbyggnad och förtätning, och för utmaningar som klimatpåverkan.

Våra vattenverks distributionsområden


Nordöstra Göteborg samt centrala och östra Hisingen försörjs i huvudsak med dricksvatten från Alelyckans vattenverk. Om du bor i södra eller sydöstra Göteborg, eller i södra skärgården, får du i huvudsak ditt dricksvatten från Lackarebäcks vattenverk. Centrala staden och västra Hisingen försörjs normalt med dricksvatten från båda vattenverken.