Varifrån kommer ditt dricksvatten?

Göteborg har två vattenverk - Alelyckan vid Lärjeholm och Lackarebäck söder om Delsjömotet. Vilket vattenverk du får ditt dricksvatten från beror på var i stan du bor.

Annorlunda lukt och smak på dricksvattnet 1 till 5 juni

26 maj 2020

Ditt dricksvatten kan lukta och smaka annorlunda 1–5 juni. Det beror på att vi gör underhållsarbete på Lackarebäcks vattenverk och då kan vi inte ta bort naturliga luktämnen från vattnet i lika hög grad som vanligt. Vattnets kvalitet i övrigt påverkas inte. Besväras du rekommenderar vi att du tappar upp vatten en stund innan det ska drickas och kyl det gärna också, så minskar eventuell lukt. Det är främst södra och västra Göteborg som berörs.

Ingen covid-19-smitta via dricks- eller avloppsvattnet

8 maj 2020

(Uppdaterat 20-05-11) Du behöver inte vara orolig för att bli smittad av att dricka vårt kranvatten eller använda det på annat sätt, och det finns inga indikationer på att avloppsvattnet har spridit coronasmittan vidare. Läs mer här om hur vi
renar Göteborgs dricksvatten och vad som händer med avloppsvattnet.

Nordöstra Göteborg samt centrala och östra Hisingen försörjs i huvudsak med dricksvatten från Alelyckans vattenverk. Om du bor i södra eller sydöstra Göteborg, eller i södra skärgården, får du i huvudsak ditt dricksvatten från Lackarebäcks vattenverk. Centrala staden och västra Hisingen försörjs normalt med dricksvatten från båda vattenverken.