Varifrån kommer ditt dricksvatten?

Göteborg har två vattenverk - Alelyckan vid Lärjeholm och Lackarebäck söder om Delsjömotet. Vilket vattenverk du får ditt dricksvatten från beror på var i stan du bor.

Nordöstra Göteborg samt centrala och östra Hisingen försörjs i huvudsak med dricksvatten från Alelyckans vattenverk. Om du bor i södra eller sydöstra Göteborg, eller i södra skärgården, får du i huvudsak ditt dricksvatten från Lackarebäcks vattenverk. Centrala staden och västra Hisingen försörjs normalt med dricksvatten från båda vattenverken.