Göteborgs vattentorn

Göteborgs 13 vattentorn är placerade runt om på stadens höjder. Tornen säkrar tillgången på vatten när göteborgarna kliver ur sängen på morgonen och vattenförbrukningen blir som störst under några timmar.

De 68 dricksvattenpumpstationerna har under natten fyllt tornen så att de fungerar som utjämnare och ser till att vattentrycket i vattenledningarna hålls konstant. På så sätt jämnas skillnaden mellan vattenproduktion och förbrukning ut. Vattentornen säkrar också leveransen av vatten vid ett eventuellt strömavbrott eller vattenläcka.
Tornens utseende speglar den rådande arkitekturen och berättar i vilken takt Göteborgs stadsdelar vuxit fram.

Slottsskogens vattentorn

Slottsskogens vattentorn, känt som kikaren, är ett utsiktstorn där vattenreservoaren ligger under byggnaden. Tornet är ritat av arkitekterna Adrian C Peterson och Carl Crispin och byggt i murad natursten. Det stod färdigt 1899. Tornet är upptaget i bevaringsprogrammet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Lundens vattentorn

Lundens vattentorn är ritat av arkitekt Eugen Thorburn och byggt 1930. Det är ett 45 m högt torn som syns långväga kring.

Gråbergets vattentorn

Gråbergets reservoar byggdes 1940.

Bräckes vattentorn

Bräckes två vattenreservoarer är byggda i tegel. De byggdes 1947.

Guldhedens vattentorn

Guldhedens vattentorn är ritat av arkitekt Nils Einar Eriksson som är upphovsman till flera kända byggnadsverk i Göteborg, bland andra Göteborgs konserthus, Göta älvbron och biografen Draken. Guldhedens vattentorn är 22 m högt, valvbågat och byggt 1952.

Kaverös vattentorn

Kaverös två vattenreservoarer är byggda i gult tegel och ligger väl bevakade – liksom flera andra markreservoarer – bakom höga staket. Dessa två byggdes 1952.

Kobbehalls vattentorn

Kobbehalls brunmålade vattenreservoar byggdes 1952.

Kortedala vattentorn

Kortedala vattentorn är en rosaröd cylinder som vilar på 10 betongfötter, ritat av arkitekt Nils Einar Eriksson. Tornet byggdes 1955.

Biskopsgårdens vattentorn

Biskopsgårdens vattentorn, kallat den blå spindeln, syns vida omkring. Tornet är ritat av arkitekt Nils Einar Eriksson och stod färdigt 1959.

Bergsjöns vattentorn

Bergsjöns ufo-liknande vattentorn är riktat av arkitekt Jan Wallinder och byggdes 1966.

Glöstorps vattentorn

Glöstorps vattenreservoar är i rött tegel och byggdes 1966.

Gårdstens vattentorn

Gårdstens vattentorn är högt, ljust och naturskönt beläget. Cisternen byggdes 1969 av Rodoverken.

Björkekärrs vattentorn

Björkekärrs vattentorn är en svampliknande byggnad i grå betong, ritat av arkitekt Jan Wallinder. Tornet stod färdigt 1969.

Foto: Frank Palm