Dricksvattenberedning

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. För att bli dricksvatten måste det råvatten som tas in från Göta älv, eller de andra råvattentäkterna, renas eller beredas. I Göteborg sker detta på de två vattenverken i Alelyckan och Lackarebäck.

Ingen covid-19-smitta via dricks- eller avloppsvattnet

8 maj 2020

(Uppdaterat 20-05-11) Du behöver inte vara orolig för att bli smittad av att dricka vårt kranvatten eller använda det på annat sätt, och det finns inga indikationer på att avloppsvattnet har spridit coronasmittan vidare. Läs mer här om hur vi
renar Göteborgs dricksvatten och vad som händer med avloppsvattnet.

På vattnets väg genom vattenverken förädlas råvattnet till dricksvatten genom sedimentation och avskiljning av partiklar, organiskt material och mikroorganismer - bakterier, virus och parasiter. Därefter filtreras vattnet genom aktivt kol för att ta bort finare partiklar samt lukt- och smakämnen. För ytterligare reduktion av mikroorganismer behandlas vattnet på Alelyckans vattenverk med ultraviolett ljus (UV-ljus) och på Lackarebäcks vattenverk genom filtrering i ultrafilter (UF). Innan vattnet pumpas ut på rörnätet och hem till din kran justeras pH-värdet till en nivå som skyddar ledningarna och en låg klordos tillsätts för att skydda mot bakterietillväxt.

Se filmen om vattnets väg från fjäll till vattenkran.

Investeringar i dricksvattenberedningen

Framtida klimatförändringar kan komma att påverka råvattenkvaliteten. För att säkra vattenkvaliteten på sikt har Kretslopp och vatten under senare år investerat i stora utbyggnader med UV-ljus på Alelyckans vattenverk och ultrafilter på Lackarebäcks vattenverk.

Rörnätet

Det tar ungefär 7 timmar för vattnet att passera vattenverket. När det är färdigberett pumpas det ut på det 176 mil långa vattenledningsnätet som löper under Göteborgs gator och torg, byggnader och vattendrag.

Vattentornen

De 13 vattentornen runt om på stadens höjder är reservoarer som säkrar tillgången på vatten under morgontimmarna när behovet är som störst.

De 68 dricksvattenpumpstationerna har under natten fyllt tornen så att de fungerar som utjämnare. Vattentornen minskar också risken att göteborgarna ska bli utan vatten vid till exempel ett strömavbrott.

Här kan du läsa mer om Göteborgs vattentorn.

Kranvatten

Kranvatten är alltid bättre än vatten på flaska. Det sparar både pengar och miljö.
Om du tycker att vanligt kranvatten är tråkigt kan du smaksätta det med frukter och bär eller bubbla till det med en kolsyremaskin. Läs fler tips om vatten från kran eller flaska.

Vad säger livsmedelsverket?

Här kan du läsa vad livsmedelsverket skriver om dricksvatten. Du får du reda på hur du förvarar vatten i dunkar och behållare när du måste lagra det, och hur du gör när du rekommenderas att koka ditt dricksvatten.

Vi har gott om vatten, men det kostar att producera

Tänk på att inte slösa med varmvattnet för det krävs mycket energi att värma upp det. Har du problem med ditt varmvatten ska du vända dig till din värd. Kretslopp och vatten har ingenting med uppvärmningen av ditt vattnet att göra.

Vid normala förhållanden har vi ingen brist på vatten i Göteborg. Men vid hög belastning – ofta morgon och kväll på arbetsdagar – eller vid driftstörningar kan det vara bra att vara sparsam även med kallvattnet. Det finns ändå ingen anledning att slösa, eftersom det förbrukar en energi och kemikalier att producera dricksvatten.