Analys av dricksvatten

I Kretslopp och vattens laboratorium analyserar vi kommunalt dricksvatten enligt svenska och internationella standardmetoder. Laboratoriet testar inte vattenprover från fastigheter med egen brunn.

Den statliga myndigheten Swedac har ackrediterat laboratoriet, vilket betyder att de kontrollerar våra analysmetoder och arbetssätt och att vi följer kvalitetskraven.

Laboratoriet tar inte emot vattenprover för analys från företag eller privatpersoner med egen brunn. Har du egen brunn och vill få ditt vatten kontrollerat ber vi dig i stället att ta kontakt med ackrediterade kommersiella laboratorier.