Analysera ditt vatten

Kretslopp och vatten har ett laboratorium som analyserar vatten för andra kommuner.

Laboratoriet utför olika typer av vattenanalyser enligt svenska och internationella standardmetoder. Laboratoriet är ackrediterat - godkänt - av Swedac som är en statlig myndighet som arbetar för att tjänsterna ska vara kvalitetssäkrade.