Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Här kan du läsa om vattnets väg från Göta älv, via något av de två vattenverken vid Alelyckan och Lackarebäck hem till din kran.

Dricksvatten är ett av våra mest kontrollerade livsmedel och kvalitetskraven är höga. I Sverige är det Livsmedelsverket som beslutar om vilka gränsvärden som gäller.

Göteborg har två vattenverk - Alelyckan vid Lärjeholm och Lackarebäck söder om Delsjömotet. Vilket vattenverk du får ditt dricksvatten från beror på var i stan du bor.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. För att bli dricksvatten måste det råvatten som tas in från Göta älv, eller de andra råvattentäkterna, renas eller beredas. I Göteborg sker detta på de två vattenverken i Alelyckan och Lackarebäck.

Kretslopp och vatten har ett laboratorium som analyserar vatten för andra kommuner.

Vattenburen smitta är ett av de största hoten mot vårt dricksvatten. Klimatförändringarna kan göra att smittbärande mikroorganismer i våra vattendrag, som till exempel vår dricksvattentäkt Göta älv, ökar. Därför har Göteborgs Stad investerat 400 miljoner kronor i modern teknik, ultrafilter.

Här kan du hitta dricksvattenfontäner där du kan fylla på din vattenflaska gratis, eller bara dricka vatten när du är törstig. De fristående dricksvattenfontänerna står alltid på av hygieniska skäl.

Göteborgs 13 vattentorn är placerade runt om på stadens höjder. Tornen säkrar tillgången på vatten när göteborgarna kliver ur sängen på morgonen och vattenförbrukningen blir som störst under några timmar.