Hur påverkas ditt område av ett skyfall?

Se en karta över hur ett skyfall skulle kunna påverka olika delar av Göteborg.

Klicka på bilden eller på länken längst ner på sidan för att komma till kartan.

Kretslopp och vatten har tagit fram en karta där du kan se ungefär hur ett skyfall skulle påverka Göteborg. På kartan kan du se maximala vattendjup som kan förväntas vid ett så kallat hundraårsregn. Kartan visar däremot inte exakt hur ett specifikt hus drabbas eftersom små variationer i terrängen påverkar hur vatten samlas vid en enskild byggnad. Det kan också komma mer regn än beräkningen på den här kartan visar.

Med hundraårsregn menas ett regn som statistiskt sett kommer vart hundrade år. I den här beräkningen innebär det att det regnar 100 mm på sex timmar och att hälften av regnmängden kommer under en halvtimme. I beräkningen har vi tagit hänsyn till klimatförändringarnas effekt fram till år 2100.

Här kan du se kartan